สินเชื่อ Krungsri iFIN สมัครง่าย ผ่านมือถือ ได้ทุกอาชีพ

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อเงินก้อน สำหรับผู้ที่ต้องการเงินก้อนสำหรับนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือ นำมาหมุนเวียนในธุรกิจ เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้ ทำให้หลายๆคนขาดรายได้ หรือมีรายได้ลดลง จึงต้องการเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่าย

อีกทั้งยังมีสถานการณ์ CV-19 ที่มาทำให้หลายกลุ่มอาชีพต่างได้รับผ ลกระทบกันเป็นจำนวนมาก ทางรัฐบาลก็ได้ออกมาตราการต่างๆมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้ได้ทุกกลุ่มอาชีพ

วันนี้เราจึงมีสินเชื่อดีๆ มาแนะนำให้ทุกท่านได้ตัดสินใจกันกับสินเชื่อ Krungsri iFIN ที่ให้สมัครได้ง่ายผ่านมือถือ ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน อีกทั้งยังมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือนแรกเพียง 9.99% สำหรับพนักงานที่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชี ธนาคาร กรุงศรีอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุ 20 – 59 ปี
 2. รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  1. พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปกรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่าที่เคยได้รับ อนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560*ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  2. เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 3. อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

 1. กรอกแบบฟอร์มขอ สินเชื่อ และอัปโหลดเอกสาร
 2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายลงนามเอกสาร
 3. ยืนยันวงเงินและ รับเงินโอนเข้าบัญชี

อกสารที่ต้องจัดเตรียม

 • พนักงานที่มีรายได้ประจำ
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
  3. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)
  4. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)
 • กรณีเจ้าของกิจการ
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
  3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
  4. ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
  5. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN ผ่านมือถือ

1.1 ขั้นตอนการสมัคร

วิธีการสมัครสินเชื่อผ่านมือถือง่ายๆ แค่กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่สามารถทำเสร็จสามารถทำการสมัครต่อตามวิธีการในข้อ 1.2 ขั้นตอนการติดตามสถานะใบสมัคร/ทำการสมัครต่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (30วัน)

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

1.2 ขั้นตอนการติดตามสถานะใบสมัคร/ทำการสมัครต่อ

*กรณีทำการสมัครต่อ ระบบจะแสดงหน้าที่คุณทำการสมัครค้างไว้อยู่ให้ จากนั้นคุณสามารถทำการสมัครต่อได้

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

 1. 9.99% 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือน ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 2. 10.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติ ตามที่ธนาคารกำหนด
 3. 12.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการที่มี คุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนแน่นอน สินเชื่อเงินก้อนโอนเข้าบัญชี – Installment Loan

อัตราดอกเบี้ยแบบมีกำหนดชำระคืนขั้นต่ำ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน – Revolving Loan

ค่างวดที่เรียกเก็บขั้นต่ำ 3% ของเงินต้นคงค้างรวมดอกเบี้ย

กรณีผิดนัด อัตราดอกเบี้ย 25 % ต่อปี

*หมายเหตุ

 • การคำนวณรายได้ ภาระหนี้ การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 • ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกค่าดำเนินการดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.krungsri.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center 1572