สินเชื่อ UOB i-Cash ให้ยืม 1,500,000 อนุมัติไว ไม่ต้องค้ำ

อีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจจากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำหรับสินเชื่อ UOB i-Cash ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าของทางธนาคารได้สมัครสินเชื่อดีๆ อนุมัติไว ให้คุณมีเงินก้อนไว้ใช้ภายใน 3 วัน ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 1,500,000 บาท

ที่สำคัญคนมีเงินเดือนน้อยก็สามารถสมัครได้ เพราะ UOB i-Cash เปิดโอกาสให้พนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ให้ลูกค้าได้มีวงเงินสำรองไว้ใช้สำหรับทุกสถานการณ์นั่นเอง

จุดเด่นของสินเชื่อ UOB i-Cash

 1. สินเชื่ออนุมัติไว ได้เงินพร้อมใช้ใน 3 วัน*
 2. ให้วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ไว้สำรองไว้สำหรับทุกสถานการณ์
 3. ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
 4. คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 5. สามารถผ่อนสบายเพื่อแบ่งเบาภาระในการบริหารเงินของคุณ
 6. เปลี่ยนใจได้หากไม่ต้องใช้เงินแล้ว ภายใน 7 วัน หลังการได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ลูกค้าสามารถยกเลิกได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ UOB i-Cash

 1. ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)
 2. ผู้กู้ต้องเป็นพนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 3. ผู้กู้ต้องมีอายุงาน 1ปีขึ้นไป และต้องผ่านการทดลองงาน กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน
 4. กรณีผู้กู้ที่เป็นเจ้าของกิจการต้องมีเงินเข้าออกบัญชี 20,000 บาทขึ้นไป
 5. กรณีผู้กู้ที่เป็นเจ้าของกิจการต้องเป็นเจ้าของกิจการมาแล้ว 3 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : พนักงานประจำ

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. เอกสารแสดงรายได้
 4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : เจ้าของกิจการ

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 5. สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน
 6. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

 1. อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มิ.ย. 2564 เท่านั้น
 2. พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
  (ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นไปตามตารางดอกเบี้ยด้านล่าง)
 3. อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงตามเงินเดือนและอาชีพของผู้สมัคร
 4. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี
 5. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
 6. ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (หากชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนด ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ระบุในสัญญา) : ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติ คูณยอดคงค้างชำระทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จนถึงวันปิดบัญชีหาร 365
 7. ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ : ไม่มี
 8. ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
 9. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ : 100 บาท/รอบบัญชีสำหรับการค้างชำระทุกงวด
 10. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) : 100 บาท/ครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี
 11. ค่าขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง
 12. ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
 13. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน : ดูได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร

วิธีสมัครสินเชื่อ UOB i-Cash

1.ท่านผู้กู้ที่สนใจ สามารคสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://www.uob.co.th/ ไปที่หน้าสินเชื่อ UOB i-Cash

2.เมื่อเข้ามาที่หน้า สมัครสินเชื่อ UOB i-Cash เพียงแค่ท่านกรอกข้อมูลตามรูปด้านบน จากนั้นอย่างลืมติ๊กที่ช่อง ยอมรับเงื่อนไข จากนั้นกดที่ปุ่ม ตกลง  (โปรดตรวจสอบ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมล ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับการติดต่อกลับ)

3.หลังจากท่าน ตกลง ท่านได้ทำการลงทะเบียน สมัครสินเชื่อ ยูโอบี ไอแคช เรียบร้อยดังรูปภาพด้านบน ท่านแค่รอเจ้าหน้าที่ ธนาคาร UOB ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่มีข้สงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือทางเว็บไซต์ https://www.uob.co.th/