สินเชื่อCIMB ให้ยืม 10,000-1,500,000 อนุมัติไว ไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่อนสบาย ลดต้นลดดอก

เป็นหนึ่งข่าวโครงการสินเชื่อมาใหม่ที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก หลังจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดตัวโครงการสินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของผู้สมัครและลูกค้าของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยเอง โดยสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชนี้เปิดให้ผู้ที่สนใจรับเงินก้อนไปใช้จ่ายในยามฉุกเฉินหรือใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออื่นๆ ด้วยวงเงินที่อยู่ระหว่าง 10,000 – 1,500,000 บาทเลยทีเดียว เรียกได้ว่าตอบโจทย์ผู้ต้องการวงเงินที่มีความแตกต่างกันอีกด้วย

นอกจากนี้วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ยังเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ ที่เป็นพนักงานประจำ และข้าราชการ รวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจ ก็สามารถทำเรื่องขอกู้ได้แบบสบายๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใด ๆ พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่ลดต้นลดดอกช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่ายแก่ผู้สมัครในยุคปัจจุบันที่หลายท่านอาจกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้ ได้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นนั่นเอง

พิเศษ สำหรับการใช้วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชที่แสนสะดวกสบาย ท่านสามารถถอนวงเงินออกมาใช้ได้ผ่านแอพพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking เพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้วงเงินได้ตามต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา เรียกว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคที่เร่งรีบอีกด้วย หากท่านใดต้องการรายละเอียดการสมัคร และขั้นตอนการสมัครสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากด้านล่างนี้

สมัครครั้งเดียว พร้อมใช้ ทุกที่ ทุกเวลา ยามฉุกเฉิน ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking

จุดเด่นสิน เชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

 • สมัครง่าย ฟรีค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ฟรีค่าอากรแสตมป์
 • สะดวกในการเบิกถอนเงิน เบิกถอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เข้าบัญชีต่างธนาคารของท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วงเงินอนุมัติ 

ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

 1. พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
 3. สัญชาติไทย
 4. รายได้

สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 7.3% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก หรือ ดอกเบี้ย 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก
 • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

 • สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ กรณี สมัครโปรแกรม Day 1 Cash
 • เอกสารแสดงรายได้ สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัญชี (statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ
 • สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และ
 • สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

การใช้ วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ExtraCash

 • โอนวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking
 • สบายจ่ายคืนขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 5%ของยอดเงินค้างชำระขึ้นอยู่กับจำนวนใดสูงกว่า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

สมัครวันที่ 1 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย.64

 1. ลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติจะต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เพื่อพร้อมใช้ในการโอนวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ผ่านเอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking (แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking รองรับสำหรับ Android เวอร์ชัน 6 ขึ้นไป หรือ I Phone 6 และ IOS 10 ขึ้นไป)
 2. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย(Consumer Loan Rate : CLR) ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 1/ 2561 ปัจจุบัน เท่ากับอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศกำหนด
 3. กรณีลูกค้าที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และเป็นลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจากธนาคาร ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดการขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank
 4. หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด)ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 5. การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช และรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่อยู่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือเว็ปไซต์ https://www.cimbthai.com/th/personal/products/loans/personal-loan/extra-cash.html

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น