สินเชื่อSCB Your Loan ให้ยืม 2,000,000 กดใช้ได้เลย

สร้างความสนใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นจำนวนมากหลังจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan ให้ลูกค้าได้เข้ามาลงทะเบียนสมัครสินเชื่อโดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันใด ๆ รวมถึงไม่ต้องมีหลักทรัพย์อีกด้วยก็สามารถเข้ามาสมัครได้เลยทุกที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

โดยสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loanยังมีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000-2,000,000 บาทและท่านยังสามารถแจ้งความต้องการ อยากผ่อนเท่าใด ชำระรายเดือนวันไหน และด้วยเงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อนจึงทำให้ท่านไม่จำเป็นต้องรอนาน เรียกว่าอนุมัติไวทันใจอีกด้วย

สำหรับการผ่อนชำระนั้นก็สามารถผ่อนได้สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน เรียกว่ายืดระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่ลูกค้า ได้ผ่อนสบายหายห่วงกันเลยทีเดียว สำหรับอัตราดอกเบี้ยนั้นก็เรียกว่าช่วยเหลือลูกค้าผู้สมัครสินเชื่อ ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนั่นเอง

จุดเด่นสินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

1. สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน บอกความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน
วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท

2. ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์

3. ชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์

4. คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสำคัญ

จำนวนเงินกู้ยืมทั้งหมด วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัคร 10,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 6 งวด (เดือน) และสูงสุดไม่เกิน 60 งวด (เดือน) หรือ 130 งวดสำหรับราย สองสัปดาห์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 25.00 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 25.00 ต่อปีคำนวณจากค่างวดส่วนที่เป็นเงินต้นที่ลูกค้าผิดนัดชำระ

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยจากตารางข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ประกาศเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เอกสารประกอบการสมัคร ทั่วไป

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. เอกสารประกอบการสมัครสำหรับพนักงานประจำ

3. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน (สำหรับพนักงานประจำ)

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ

1. เอกสารยืนยันรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2. ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)

3. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้

4. เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

5. สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีจดทะเบียน)

6. เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ (กรณีไม่ได้จดทะเบียน) เช่น

7. สัญญาเช่า สัญญาจ้าง

8. เอกสารการเสียภาษีป้าย

9. ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8:30น. ถึง 17:30 น.

หรือเว็ปไ ซต์ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/your-loan.html

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้ น