หมุนเงินไม่ทัน เฮงลิสซิ่งช่วยได้ ให้ยืมทันที 45,000 เอกสารน้อย ไม่รอนาน

โอกาสมาแล้วกับสินเชื่อที่พร้อมช่วยเหลือทุกอาชีพ โดย เฮงลิสซิ่ง ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ช่วยแก้ไขทุกปัญหาการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และความเป็นอยู่ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น กับลูกค้าและประชาชนของเฮงลิสซิ่ง ได้เงินก้อนไปใช้ทันท่วงที รายได้ขั้นต่ำเริ่มต้น 6,000 บาทก็สามารถยื่นกู้สมัครได้ง่ายๆ ขั้นตอนดังต่อไปนี้

สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้ ตัวช่วยด่วนทุกปัญหา เติมเต็มทุกความต้องการ ได้เงินก้อน ผ่อนสบาย

 

ไม่ต้องมีคนค้ำ รายได้เริ่มต้น 6,000 บาท ก็กู้ได้ไม่ต้องมีทรัพย์สินค้ำประกัน เอกสารน้อย ไม่ยุ่งยาก สนใจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้ ง่าย ๆ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 17 – 70 ปี

  • มีรายได้ประจำต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (แสดงหนังสือรับรองรายได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด)
  • มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป (ไม่อยู่ในช่วงทดลองงาน พักงาน หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาโทษ)

  • ผู้ขอสินเชื่อ พักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และสถานที่ทำงาน ระยะทางไม่เกิน 30 กม. จากที่ตั้งสาขาที่ยื่นขออนุมัติสินเชื่อ
  • ผู้ขอสินเชื่อต้องมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (P-Loan ไม่มีหลักประกัน) รวมทั้งหมด ไม่เกิน 3 แห่ง

*คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด*

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สลิปเงินเดือน ฉบับจริง ย้อนหลัง 1 เดือนล่าสุด หรือ หลักฐานการเดินบัญชีกับธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ เฮงพร้อมใช้ สามารถอ่านข้อมูลที่น่าสนใจตามเว็บไซต์https://www.hengleasing.com/