หลวงพี่ จับใบดำใบแดง คัดเลือกทหาร

เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์ วันที่ 4 เม.ย.2565 มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 3 เม.ย.2565 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีการตรวจคัดเลือกทหารกองประจำการ ปี 2565

สำหรับชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2544 (อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์) กับผู้ที่เกิด พ.ศ. 2536 – 2543 (อายุ 22-29 ปี)

ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ) สำหรับในวันนี้เป็นการคะเลือกชายไทยใน 8 ตำบล ของอำเภอแม่ริม มีผู้รับการตรวจคัดเลือก 284 คน และมีความต้องการผู้เข้ารับราชการทั้งหมด 44 คน

ทางหน่วยตรวจคัดเลือกได้มีการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มารับการคัดเลือก ถ้าหากผู้ที่ได้รับหมายเรียกแต่อยู่ระหว่างการรักษาการติด CV-19


จะต้องให้ผู้แทนหรือผู้ใหญ่บ้านนำใบรับรองแพทย์พร้อมหมายเรียกมาแสดงต่อประธานกรรมการตรวจคัดเลือก เพื่อขอผ่อนผันไปเข้ารับการตรวจเลือกในปีถัดไป ทำให้ยอดผู้เข้ารับการคัดเลือกเหลือ 109 คน และมีผู้ยื่นสมัครใจเข้ารับราชการ ทำให้เหลือความต้องการผู้เข้ารับราชการเพียง 23 คน


โดยบรรย ากาศมีผู้ปกครองทยอยมาส่งบุตรหลานเข้าร่วมการคัดเลือกตามหมายเรียก หลายคนมาทำหารยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร โดยเหตุผลส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการศึกษา นอกจากนี้ยังมีพระสงฆ์และสาวสอง มารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในวันนี้อีกด้วย

และมาถึงช่วงไฮไลต์สำคัญประจำการตรวจเลือกคือการจับสลากใบดำใบแดง โดยระหว่างที่รอขานชื่อ ผู้ที่มารับการตรวจเลือกทหารมีอาการขาสั่นอย่างเห็นได้ชัด หลายคนบอกตื่นเต้น หลายคนพกพระเครื่องมายึดเหนี่ยวจิตใจอีกด้วย

โดยช่วงที่ 5 คนสุดท้าย เหลือใบแดงอีกเพียงแค่ 1 ใบ และพระสงฆ์เพียงรูปเดียวที่มาร่วมคัดเลือกในวันนี้ยังไม่ได้จับ

ผลประกฏว่าพระรูปดังกล่าวจับได้ใบดำแต่ยังคงมีอาการสำรวมไม่แสดงกิริย าดีใจ และคนต่อมาจับได้ใบแดง ทำให้ 3 คนที่เหลือได้ใบดำทันที

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความดีใจกับผู้ที่จับได้ใบดำด้วยนะคะ