หลวงพ่อเมตตา ละสังขาาร

เรียกได้ว่า สำหรับในส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ ศิษย์ของหลวงพ่อต้องกล่าวคำว่าสาธุ ทั้งนี้ในส่วนของหลวงพ่อ เมตา นั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิดัง ของจังหวัดสิงห์บุรีอีกหนึ่งงรูป ที่จำพรรณษาอยู่ที่ วัดกุฏิทอง ใกล้ๆกับเทคนิคสิงห์ยบุรี ซึ่งถือได้ว่า ทั้งคำสอนและแนวทางของการดำเนินชีวิตที่ทั้งสั่งสอนใว้ เป็นประโยชน์ต่อหลายๆคน

พระภาวนาพรหมคุณ (หลวงพ่อเมตตานุศาสน์) เจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง, ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ได้มรณภาพ ละสังขารไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 19.59 น. สิริอายุ อายุ 92 ปี พรรษา 71 ณ วัดกุฎีทอง ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เป็นพระเกจิที่อาวุโสมากที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยระบบหายใจล้มเหลวฉับพลัน ท่ามกลางความเสียใจของคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง

การบำเพ็ญกุศล ได้ตั้งสรีระของท่าน ณ ศาลาการเปรียญวัดกุฎีทอง โดยวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ได้เปิดให้คณะสงฆ์ และญาติโยม ศิษยานุศิษย์ ทำพิธี สรงน้ำศพ และเวลา 17.00 น. ได้มีพิธีน้ำหลวงอาบศพ โดย นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซโจเดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธาน เวลา 18.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระธรรมปริยัติโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข อดีตเจ้าคณะ ภาค 3 และตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในเวลา 20.00 น. จนครบ 100 วัน โดยในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 จะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ

พระภาวนาพรหมคุณ (หลวงพ่อเมตตานุศาสน์) เป็นพระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติงดงาม มีความเมตตาสมชื่อ เป็นนักเทศน์ นักปฏิบัติธรรม ถนัดสอนวิปัสสนากรรมฐาน มีชื่อเสียงโด่งดังในการอบรมและเผยแผ่ธรรมะแก่เยาวชน อุบาสก อุบาสิกา โดยเฉพาะโครงการ “สร้างคนให้เป็นมนุษย์” ที่ท่านได้ดำเนินการต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน พระภาวนาพรหมคุณ เดิมชื่อ “บุญช่วย นนทรีย์” เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2473 บิดาชื่อ “จัน” มารดาชื่อ “สิน” อยู่บ้านเลขที่ 179 หมู่ 3 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี อุปสมบท

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2493 ณ วัดอุตมะพิชัย ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี โดยมี พระครูหอม วัดเก้าชั่ง ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดกิมเฮง วัดพุทธาราม ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการหวั่น วัดเทพมงคล ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “จิตฺตปญฺโญ” งานทางด้านการปกครอง ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง ตั้งแต่ปี 2510 เป็นเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี เมื่อปี 2545 และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี เมื่อปี 2553

หลวงพ่อเมตตา รับใช้พระพุทธศาสนาด้วยความอุตสาหะ มีความเมตตาเป็นที่ตั้ง นอกจากงานรับผิดชอบทางด้านการปกครองของสงฆ์ซึ่งเป็นภารกิจหลักแล้ว ท่านยังให้ความสำคัญกับการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอน ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางก็คือ โครงการ “สร้างคนให้เป็นมนุษย์” ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2529 โดยจัดอบรมธรรมะแก่เยาวชน รวมทั้งอุบาสกอุบาสิกา ได้ส่งพระวิทยากรไปอบรมนักเรียนและประชาชนทุกๆ ปี หลายจังหวัดทั่วประเทศ และจัดให้มีการปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ อยู่ตลอดเวลา

รวมทั้งได้จัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรี สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนในบวรพระพุทธศาสนา เป็นการสนับสนุนการศึกษาธรรมะและการปฏิบัติ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริการสาธารณะ ข่าวสารในชุมชน ข่าวสารงานบุญงานประเพณี ข่าวสารของวัดวาอาราม และข่าวสารจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เป็นสารประโยชน์ต่อสังคม ขอน้อมกราบความอาลัยและส่งท่านสู่พระนิพพาน