ออมสินใจดี ให้ยืมอีกคนละ 10,000 กดปุ่มสมัครได้แล้ววันนี้

ในช่วงสถานการณ์ CV-19 ตอนนี้ ที่ได้มีการกระจายเพิ่มมากขึ้น ทำให้ทางรัฐต้องออกมาตราการต่างๆ เพื่อป้องกัน และควบคุมให้เร็วที่สุด อีกทั้งยังมีสถาบันการเงินของธนาคารต่างๆ ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ หรือรายได้ลดลง

เช่นการลดดอกเบี้ยจากธนาคาร หรือปล่อยสินเชื่อให้ยืมต่างๆ ที่มีดอกเบี้ยถูก หรือให้ระยะเวลาผ่อนชำระนานขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือธนาคารออมสิน ที่ได้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มีการออกมาตราการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19

โดยได้มีการให้ยืมเงินเป็นจำนวน 10,000 ต่อราย สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ซึ่งถ้าหากใครเคยได้รับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 50,000 ไปแล้ว ก็สามารถยื่นขอยืมสินเชื่อ CV-19 ในครั้งนี้ได้อีกผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของออมสินเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อออมสิน

 1. วงเงินกู้ ไม่เกิน 10,000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ยคงที่
 3. 0.35% ต่อเดือน

ระยะเวลาคืนเงินกู้ออมสิน

 1. ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้อนและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

คุณสมบัติกู้เงินออมสิน

 1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 2. ผู้มีรายได้ประจำ
 3. เกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคการเกษตร
 4. สัญชาติไทย
 5. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 6. ไม่เป็นผู้มีรายได้จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ

ระยะเวลาโครงการกู้เงินออมสิน

 1. 13 พ.ค.-31 ธ.ค. 64

แบ่งกู้ออกเป็น 2 เฟส ได้แก่

เฟสที่ 1 เร่งช่วยเหลือลูกค้าธนาคารมากกว่า 9 ล้านคนในพื้นที่สีแดงเข้มใน 6 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, ชลบุรี, สมุทรปราการ และเชียงใหม่ เริ่ม 13 พ.ค. 64

เฟสที่ 2 ธนาคารออมสินได้เร่งระยะเวลาให้เร็วขึ้นเป็นช่วงเย็นของวันที่ 15 พ.ค. 64 สามารถกดปุ่มยืนยันรับสิทธิ์ได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินปล่อยกู้เงิน 10,000 บาท สินเชื่อโควิด-19 ให้ผู้ที่มีแอปฯ MyMo รายเดิมก่อน วันที่ 1 พ.ค. 64 ในพื้นที่สีแดงเข้มในเฟสแรก จากนั้นจะมีมาตรการเฟสที่ 2 ในพื้นที่สีแดงและสีส้ม เท่ากับว่าจะไม่มีการไปสมัครแอปฯ MyMo ที่สาขา

**หมายเหตุ ธนาคารออมสิน ให้กู้ผ่านแอป MyMo เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างชักชวนผ่านช่องทางอื่น