ออมสินใจดี ให้ยืม แค่มีบัตรคนจน อนุมัติให้เลย 50,000 บาท ผ่อนเพียงเดือนละ 242 บาท

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ หลังจากที่ธนาคารออมสิน

ที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว

ทำให้มีผู้ที่สนใจต้องการขอสินเชื่อเป็นจำนวนมาก

วันนี้เราจึงมาแนะนำสินเชื่อสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อนุมัติให้เลย 50,000 บาท ให้ผ่อนเพียงเดือนละ 242 บาทเท่านั้น

สำหรับธนาคารออมสิน ที่ปล่อยกู้ ให้กู้ ยืมเงิน

ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้

วงเงินกู้ 50,000 บาท ผ่อน 3-5 ปี ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน

ใช้บสย.ค้ำประกัน กู้ 10,000 บาท ผ่อนขั้นต่ำ 242 บาทต่อเดือน

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ชาติชาย พยุหนาวีชัย เผยว่า

ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติช่วยเหลือผู้มีความยากจน

ที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการรัฐจำนวน 11.4 ล้านราย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มีการจัดทำเเผนการใช้ชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

โดยมีผู้เเจ้งต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน 1.4 ล้านรายกับธนาคารออมสิน

ซึ่งธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐด้วยการเป็นเเหล่งทุน ให้เงินกู้ ให้ ยืมเงิน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ

นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพเสริม

โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ

ให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50000 บาท ผ่อนชำระ 3-5 ปี

เป็นการผ่อนชำระเงินต้นเเละดอกเบี้ยงวดรายเดือน

สูงสุด 60 งวด อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน (Flat Rate)

กรณีกู้ 10000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บาทต่อเดือน

กรณีกู้ 50000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บาท/เดือน

นำเงินกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพใหม่ อาชีพเสริม เช่น งๅนค้าขาย หรืองานบริการต่าง

โดยผู้กู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี

เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

มีการประกอบอาชีพ มีถิ่นที่อยู่อาศัยเเน่นอนสามารถติดต่อได้

เละการค้ำประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

เป็นผู้ค้ำประกัน พร้อมทั้งเตรียมเอกสารยื่นกู้

ได้เเก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรสวัสดิการรัฐ

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ เอกสารเเสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ

สมุดบัญชีเงินฝาก เเละเอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน