ออมสิน People Card ใจดีให้ยืม 30,000-1,500,000 ผ่อนขั้นต่ำ 500 ต่อเดือน คนรายได้น้อยก็สมัครได้

ช่วยตอบโจทย์ผู้ที่มองหาเงินทุนสำรองฉุกเฉินหรือเงินหมุนเวียนไว้ใช้ในครัวเรือนอย่างยิ่ง เมื่อธนาคารออมสิน ประกาศเปิดโครงการสินเชื่อ People Card เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยและลูกค้าที่ใช้บริการกับธนาคารเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายให้มีสภาพคล่องยิ่งขึ้นด้วยวงเงินขั้นต่ำ 30,000 ถึง 1,500,000 บาท หากท่านใดสนใจรายละเอียดเลื่อนอ่านด้านล่าง

สิทธิประโยชน์

 1. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 2. ฟรี! ค่าธรรมเนียม
 3. วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

วงเงินสูงสุด

วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ สูงสุด 30,000-1,500,000 บาท

 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
 • รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
 • ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุงาน ดังนี้

ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
 3. Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด
 4. บัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี
 3. ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ
 4. Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ https://www.gsb.or.th/personals/people-card/

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น