อ่วมอีก ศูนย์จีโนมฯ พบCV-19เดลตา ทั้งหมด 4 สายพันธุ์ย่อยในประเทศไทย

เรียกได้ว่าหลายท่านยังคงน่าเป็นห่วงไม่น้อยสำหรับสถานการณ์ cv-19 ในปัจจุบัน ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอีกด้วย และล่าสุดวันที่ 22 สิงหาที่ผ่านมาเพจดัง (Center for Medical Genomics)ได้โพสต์ข้อมูลซึ่งระบุว่า

พบ เดลตาสายพันธุ์ย่อย ในประเทศไทย

เดลตาสายพันธุ์ย่อยปรากฏขึ้นแล้วในไทย!

จะส่งผลกระทบต่อการ ร ะ บ า ด การป้องกันด้วย วั ค ซี น หรือการรักษาด้วย ย า ต้าน ไ ว รั ส หรือไม่ต้องเฝ้าติดตาม

จากการ สุ่ ม ถอดรหัสพันธุ์กรรมทั้งจีโนม (SARS-CoV-2 whole genome sequencing 30,000 bp) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 จากตัวอย่างที่ส่งมาทั่วประเทศ อันเป็นการประสานงานกันระหว่างศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี และ กลุ่มพันธมิตร C O V I D-19 Network Investigations (CONI) พบ

ข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของตัวอย่างทั้งหมดที่เราถอดได้จะถูกอัพโหลดขึ้นบนฐานข้อมูล โ ค วิ ดโลก GISAID เพื่อให้นานาชาติได้ร่วมกันใช้ประโยชน์ในด้านการป้องกัน ดูแล และรักษา โ ร ค โ ค วิ ด-1 9

จากการวิเคราะห์สัดส่วนของ โ ค วิ ด กลายพันธุ์ในประเทศไทยด้วยแอพพลิเคชั่น Nextstrain Thailand https://www.facebook.com/CMGrama/posts/3568858013221953 พบว่า

B.1.1.7 (อัลฟา) 11%

B.1.351 (เบตา) 14%

B.1.617.2 (เดลตา) 71%

และสายพันธุ์ย่อยของเดลตา

AY.4 หรือ B.1.617.2.4 (สายพันธุ์ย่อยของเดลตา) 3% พบในเขตปทุมธานี

AY.6 หรือ B.1.617.2.6 (สายพันธุ์ย่อยของเดลตา) 1% พบในประเทศไทย

AY.10 หรือ B.1.617.2.10 (สายพันธุ์ย่อยของเดลตา) 1% พบในเขต กทม.

AY.12 หรือ B.1.617.2.15 (สายพันธุ์ย่อยของเดลตา) 1% พบในเขต กทม.

โ ค วิ ด-19 สายพันธุ์เดลตานอกจากจะมีสายพันธุ์หลักเป็น B.1.617.2 แล้วยังกระจายตัวแตกเป็นสายพันธุ์ย่อยอีกถึง 27 สายพันธุ์และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ B.1.617.2.1- B.1.617.2.22 หรือเรียกให้สั้นว่า AY.1-AY.22

สำหรับเดลตาสายพันธุ์ DeltaPlus หรือสายพันธุ์ เนปาล ที่เคยเป็นข่าว ปรากฏว่ามีการกระจายตัวติดต่อลดลง ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ย่อย AY.1 และ AY.2 โดยมีลักษณะเด่นที่ต่างไปจาก B.1.617.2 สายพันธุ์หลักคือมีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนที่ตำแหน่ง 417 จาก K เป็น N (K417N) เช่นเดียวกับสายพันธุ์เบตา

ที่มา Center for Medical Genomics