อ่านเงื่อนไขที่นี่ A Money ให้ยืม 15,000 อยู่ที่บ้านก็สมัครได้

อีกข่าวสินเชื่อดีๆที่หลายคนรอคอยสำหรับสินเชื่อถูกกฎหมาย จากเอมันนี่ ที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้ สามารถเคลื่อนจังหวะชีวิตได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นตั้งแต่วัยทำงานเป็นต้นไปก็สามารถยื่นกู้ได้ง่ายๆด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

วงเงินอนุมัติ (มีผลบังคับใช้ตั้งเเต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป)

อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยตั้งเเต่ 30,000 บาทขึ้นไป เเละวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท (การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคล ฯ เป็นไปตามเงื่อนไขเเละข้อกำหนดของบริษัทฯ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ประจำตั้งเเต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 • มีที่อยู่ เเละที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการตัวจริง
 2.  เอกสารเเสดงรายได้

รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร

 •  สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง ( ที่เเสดงเงินเดือนล่าสุด หรือ ออกไม่เกิน 2 เดือน ) หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(50ทวิ) ปีล่าสุด ตัวจริง
 • บัญชีธนาคารที่เเสดงเงินเดือน ย้อนหลัง3 หรือ 6 เดือนล่าสุด ติดต่อกันตัวจริง

รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร

 •  สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง (ที่เเสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)

หมายเหตุ

 1. กรณีลูกค้ายื่นบัตรข้าราชการที่ไม่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิด ให้ยื่นสำเนาทะเบียนบ้านประกอบ
 2.  กรณียื่นเอกสาร หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ให้เเนบ บัญชีธนาคารที่เเสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

ข้อกำหนดเเละเงื่อนไขเป็นเเนวปฏิบัติให้กับผู้ถือบัตรกดเงินสด A money ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเบิกเงินสดมาใช้ รายละเอียดจะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าเมื่อลืมรหัสผ่านบัตรเสียหาย หรือ สูญหาย ต้องติดต่อสาขาใกล้บ้านอย่างไรเพื่อให้ท่านมีความสะดวกต่อการเบิกถอนเงินสดมาใช้งานในเเต่ละครั้ง

การรับบัตร เเละการเก็บรักษาบัตร

 1. ยื่นปุ๊บรับบัตรปั๊บ หลังจากยื่นเอกสารการสมัครครบถ้วนจะได้รับบัตรกดเงินสด A money ทันที ทั้งนี้ บัตรจะยังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติ โดยบริษัทฯ เเจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อผ่านทางข้อความ(SMS) ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 2. ตรวจเเละเซ็น กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของบัตรกดเงินสด A money พร้อมลงลายมือชื่อในช่องลายเซ็นด้านหลังบัตรทันที ด้วยปากกาลูกลื่น
 3. เปิดใช้ทันที ตลอด 24 ชม. เมื่อบัตรกดเงินสด A money ได้รับการอนุมัติ กรุณาเปิดใช้บริการบัตรกดเงินสด A money ทันที เมื่อบัตรได้รับการอนุมัติผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หมายเลข 0-2004-5000 กด *2 ตลอด 24 ชั่วโมงกรณีไม่เปิดใช้บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรบัตรจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 4. เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรเก็บบัตรกดเงินสด A money เเละรหัสส่วนตัว(PIN)4 หลักไว้ในที่เดียวกัน รหัสกดเงินสดเป็นรหัสส่วนลับส่วนบุคคล ไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบรวมถึงไม่มอบหรือโอนบัตร เเละหมายเลขหน้าบัตรให้บุคคลอื่นใช้เเทนรหัสบัตรกดเงินสด A money
  รหัสส่วนตัว (PIN) 4 หลัก
 5. ที่ใช้ควบคู่กับบัตรกดเงินสด A money สำหรับการเบิกถอนเงินสดที่ ตู้ ATM A money หรือ ธนาคารพันธมิตร
 6. การเปลี่ยนรหัสส่วนตัว (PIN) ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสส่วนตัว (PIN) 4 หลักได้ที่เครื่อง ATMของ A money หรือ ติดต่อสำนักงานสาขา A money

การขอทำบัตรใหม่

กรณีบัตรสูญหาย หรือถูกขโมย

 1.  โทรอายัดบัตรที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2004-5000 ช่วงเวลาทำการ 09.00-18.00 น. ทุกวัน
 2. เตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ติดต่อสำนักงานสาขา A money เพื่อขอออกบัตรใหม่
 •  กรณีบัตรชำรุด หากบัตรกดเงินสด A money ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากบัตรหักหรือ เเถบเเม่เหล็กเสีย หรือสาเหตุอื่นๆกรุณาติดต่อสำนักงานสาขา A money
 •  กรณีอื่นๆ เช่น ลืมรหัส, กดรหัสผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง กรุณาติดต่อสำนักงานสาขา A money