เกินลีมิต นิวไฮอีกครั้ง ยอด CV-19 วันนี้

แเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตามกันต้องบอกว่า น่าเป็นห่วง ล่าสุด วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เมื่อเวลา 08.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโร ค กระทรวงสาธารณสุข เผยตัวเลขสถ านการณ์การแพร่กรจายของ cv ในประเทศไทย ว่า

 

ล่าสุด สถานการณ์ cv ในไทยวันนี้ พบผู้ติ ดรายใหม่เพิ่ม 13,002 ราย

 

แบ่งเป็นผู้ติดใหม่ 11,953 ราย และผู้ติ ดในเรื อนจำ 1,049 ราย ยอดติดรวมระลอกเมษายน 410,614 ราย

รวมยอดติดสะสม 439,477 ราย เสี ยเพิ่ม 108 ราย เสี ยสะสม 3,610 ราย หายเพิ่ม 8,248 ราย

 

สถานก ารณ์ cv วันนี้

หมายเหตุ : จะมีก ารอัปเดตข้ อมูลอีกครั้ง เมื่อเวลา 12.30 น..