เขื่อนเจ้าพระยาไม่ไหวแล้ว 4 จังหวัด เตรียมรับ น้ำท่วม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนต่างติดตามและต้องบอกกันว่า ในส่วของพื่นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขนของขึ้นที่สูงโดยด่วน ล่าสุกเขื่อนเจ้าพระยา เอาไม่อยู่แล้ว เตือน 4 จังหวัด ท้ายน้ำ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และ พระนครศรีอยุธยา เตรียมรับมือกับน้ำท่วม กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที

4 จังหวัด เตรียมรับ น้ำท่วม

 

 

ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เรื่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา “น้ำท่วม” จากผลกระทบพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ที่อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่ง

โดยในช่วงวันที่ 26–30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน ทั้งนี้ อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง มีฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีน้ำหลาก “น้ำท่วม” จากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ในอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ประเมินปริมาณฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำหลาก “น้ำท่วม” จากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่า จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุด บริเวณสถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,400–2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ลบ.ม./วินาที)

คาดการณ์ว่า แม่น้ำสะแกกรัง จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ Ct.19 จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ กอนช. มอบหมายให้กรมชลประทานบริหารจัดการชะลอน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ร่วมกับการตัดยอดน้ำเข้าระบบคลองชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้จะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 27 – 30 กันยายน 2564 ดังนี้

จังหวัดชัยนาท ตำบลโพนางดำ อำเภอสรรพยา

จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี อำเภอเมือง และวัดเสือข้าม ตำบลประศุก วัดสิงห์ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี

4 จังหวัด เตรียมรับ น้ำท่วม

จังหวัดอ่างทอง คลองโผงเผง วัดไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย และอำเภอป่าโมก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลองบางบาล ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย)