เงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่าเช็กกัให้ไวเลย ล่าสุด ข่าวดีมาแล้วสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนอยู่ล่าสุดรัฐสั่งโอนเงินช่วยเหลือสำหรับเดือนกรกฎาแล้ว สำหรับตอนนี้ประชาชน หลายๆ ต้องการเงินมาใช้จ่ายจำนวนมาก โดยล่าสุด เงินบัตรคนจน เข้าแล้วรีบเช็คเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 รับเงินอุดหนุนบรรเทาค่าครองชีพ แถมได้รับวงเงินช่วยเหลือเยียว ยา เพิ่มอีกเดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน รวมเป็น 1,200 โดยจะมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

-เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาท/เดือน

-ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน

-วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือนรูดลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้อคนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64) ไม่สามารถสะสมยอดในเดือนถัดไปและกดเป็นเงินสดไม่ได้

บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1200 บาท แบ่งจ่าย 6 งวดดังนี้

1 ก.ค.64 จำนวน 200 บาท

1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท

1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท

1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท

1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท

1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564

เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน

หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การประปานครหลวง

ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาค

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนจะได้รับเบี้ยความพิกา รเพิ่มเติม 200 บาท ต่อเดือน

ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน)

ผู้ พิ ก า ร ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความ พิ ก า ร เพิ่ม 200 บาทต่อเดือน

กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความ พิ ก า ร เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 63-ก.ย. 64

สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 3 ที่เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2564

เป็นการเพิ่มสิทธิวงเงินจำนวน 200 บาทต่อคน ระยะเวลา 6 เดือน รวม 1,200 บาทต่อคน

สามารถนำไปใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3

โดยไม่มีเงื่อนไขที่ประชาชนจะต้องใช้จ่ายเงินของตัวเองเพื่อให้ได้รับสิทธิ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ