เงินเยียวยาประกันสังคม ครั้งแรกเดือนก.พ. 65

ข่าวการเงินที่ทีมงานรวบรวมมาให้วันนี้ ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนในรอบเก็บตกเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้มาตรา 39 และมาตรา 40 ทั้งกลุ่มทบทวนสิทธิ์และกลุ่มเก็บตก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้ได้เลย

สามารถเข้าไปตรวจสอบบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนไว้ได้เลย จากคิว มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่จะโอนเงินทุกวันพฤหัสบดี

ส่วนกลุ่มมาตรา 33 จะโอนเงินเยียวยาประกันสังคมรอบเก็บตกในวันที่ 4 ก.พ. 65 จากคิวโอนเงินทุกวันศุกร์

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 ธ.ค. 64 อนุมัติ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด (กลุ่มจังหวัดได้รับเยียวยาเพิ่ม 1 เดือนในเดือน ส.ค. 64) และโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

จากเดิมที่สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 64 เป็นสิ้นสุดเดือน มี.ค. 65 ทั้งนี้ จำนวนเงินเยียวยาของ ม.33 คือ 2 รอบ รอบละ 2,500 บาท รวมเป็น 5,000 บาท , ม.39 ได้รับเงินเยียวยารอบละ 5,000 บาท 2 รอบ รวมคนละ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ประกอบอาชีพ และ ม.40 ได้รับเงินเยียวยารอบละ 5,000 บาท 2 รอบ รวมคนละ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ประกอบอาชีพ ขณะที่กลุ่ม เยียวยาคนกลางคืน ได้รับ 5,000 บาท