เงื่อนไข รวมมาตรการ พักชำระหนี้ สินเชื่อรถยนต์ รถจักรยานยนต์

ในรอบสถานการณ์แบบนีเชื่อได้ว่าหลายๆคนต่างได้รับผลกระทบกัยแบบทั่วหน้า ทั้งนี้ไมา่วาจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือค่าใช้จ่ายในครอบครัวรวมไปถึงค่าใช้จ่านในกิจการ ที่สำคัญค่าใช้จ่ายในภาระหนี้สิน สำหรับหลายๆคนแบกไม่ๆไหวไปต่อไม่ได้ ทำให้อะไรๆสะดุดในตอนนี้

ซึ่งสำหรับ ในส่วนของภาระหนี้สินของรถยนต์นั้น วันนี้ สบายใจหายห่วงได้เลย  ล่าสุด หลายธนาคารต่างพร้อมใจกันขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ สำหรับประชาชนในช่วง CV-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ธนาคารและบริษัทลีสซิ่ง จึงได้ออกมาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ เพื่อหวังช่วยลดภาระของลูกค้า รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ไว้ดังนี้

ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ

-ปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกค้า เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้ในระยะยาว หรือ

-หากลูกค้าได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ สามารถรับความช่วยเหลือโดย

-คืนรถ หากราคาขายรถต่ำกว่าภาระหนี้ ธนาคารจะพิจารณาปรับลดภาระหนี้ส่วนที่เหลือตามความเหมาะสม หรือ

-พักชำระค่างวด โดยธนาคารจะพิจารณาจากศักยภาพของลูกค้า (ในระหว่างพักชำระยังคงมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเดิมในสัญญา)

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

-ปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกค้าเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้ในระยะยาว หรือ

-หากลูกค้าได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ สามารถได้รับความช่วยเหลือโดย

-คืนรถ หากราคาขายรถต่ำกว่าภาระหนี้ ธนาคารจะพิจารณาปรับลดภาระหนี้ส่วนที่เหลือตามความเหมาะสม หรือ หรือ

-พักชำระค่างวด ในระหว่างพักชำระจะคำนวณดอกเบี้ยจากฐานของค่างวดที่ถูกเลื่อนออกไปทั้งหมด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญา ซึ่งการพักชำระค่างวดจะทำให้ค่างวดทั้งหมดถูกเลื่อนออกไปทุก ๆ งวด โดยจำนวนงวดที่เลื่อนเท่ากับระยะเวลาที่พักชำระหนี้ ตัวอย่างค่างวด ๆ ละ 20,000 บาท เหลือค่างวดอีกจำนวน 30 งวด อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญา 5% ต่อปี หากพักชำระหนี้ 2 เดือน ค่างวดที่เหลือทั้ง 30 งวดจะถูกเลื่อนออกไปทุก ๆ งวด งวดละ 2 เดือนจะทำให้เกิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน = 20,000 x 30 x 5% x 2 / 12 = 5,000 บาท

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้อมาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ระยะที่ 3 (2564) ลูกค้าบุคคล กรุงศรีช่วยเหลือลูกค้า ให้ผ่าน ผลกระทบจาก CV-19 ระยะที่ 3 โด กรุงศรีออโต้ ออกมาตรการพักชำระหนี้ สำหรับลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ และ จักรยานยนต์ ดังนี้

มาตรการพักชำระหนี้

สำหรับลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

รถยนต์

สินเชื่อเช่าซื้อ

-ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ

-สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พักชำระค่างวด

1.ลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ

2.การรวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อรายย่อย

3.ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 50%

4.ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง
พักชำระค่างวด

สินเชื่อจำนำทะเบียน

1.ลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ

2.การรวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อรายย่อย

3.ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พักชำระค่างวด

รถจักรยานยนต์

สินเชื่อเช่าซื้อ

1.ลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ

2.การรวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อรายย่อย

3.ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 50%

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

1.ลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ

2.การรวมหนี้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อรายย่อย

 


ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

สินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ รถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และรถแลกเงิน โดยธนาคารจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ประกอบด้วย

-พักชำระค่างวด

-ลดค่างวด

-ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ หรือมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม

สินเชื่อเล่มแลกเงิน (รถแลกเงิน แบบลดต้นลดดอก)

-พักชำระค่างวด

-อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% และลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด 30% ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ www.cimbthaiauto.com/covid19

ลูกค้าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ของ บริษัท เวิล์ดลีส

ผู้เช่าซื้อสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ www.cimbthaiauto.com เท่านั้น