เงื่อนไข ลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรี 1 ปี

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ ช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่าต่าชน้ำคข่าไฟได้เยอะจริงๆ ล่าสุดวันที่ 28 ธ.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม เผยว่า เปิดลงทะเบียนช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรี 1 ปี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ช่วยเหลือครอบครัวละ 315 บาท นาน 12 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2564 ถึง ก.ย. 2565 ให้ 1 สิทธิ์บัตรต่อ 1 ครอบครัว

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำนาน 1 ปี

1. ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านทางเว็บ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปานครหลวง

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

3. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน

4. กรอกอีเมลล์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี), เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

5. เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

6. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

7. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม ตกลง

 

กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิ์ลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการประปานครหลวงและสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน

เงื่อนไขของการลงทะเบียนลดค่าน้ำ

รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท /ครัวเรือน /เดือน ในกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเอง

กรณีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด ครอบคลุมประมาณ 186,625 ครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าได้ฟ้าสูงสุดได้ 315 บาทต่อ 1 ครอบครัว

ผู้มีบัตร ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า

การลงทะเบียนขอลดค่าไฟฟ้า

1. เข้าเว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อทำการลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อ 1 ครอบครัว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่

การไฟฟ้านครหลวง คลิกที่นี่

เงื่อนไขลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า

ได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัว ต่อ 1 เดือน

หากเดือนไหนใช้ค่าไฟเกิน 315 บาท ท่านต้องจ่ายเอง

ต้องจ่ายค่าไฟในเดือนนี้ปกติ แล้วเงินจะคืนให้ในเดือนหน้า ทุกวันที่ 18

หากใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน (จะได้สิทธิ์ใช้ฟรีอยู่แล้ว) ก็จะไม่ได้สิทธิ์นี้

ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด

มีการขยายสิทธิ์ ตั้งแต่ ต.ค. 2564 ก.ย. 2565