เจมาร์ท แจงเงื่อนไขสินเชื่อ ให้ยืมทันที 2หมื่นบาท อนุมัติง่าย เพื่อทุกอาชีพ

โครงการสินเชื่อมาใหม่ประจำปี 2565 ที่ประชาชนหลายท่านเฝ้ารอคอยลงทะเบียนสมัครสินเชื่อถูกกฎหมายวันนี้ทีมงานได้รวบรวมมาให้ท่านแล้วอย่ารอช้าไปอ่านกันเลย

อีกโครงการสินเชื่อคุณภาพจาก เจมาร์ท พี่พร้อมช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ปัจจุบัน มาพร้อมวงเงินหมุนเวียนช่วยสร้างความสุขในการใช้จ่าย เพิ่มอิสระในการใช้สอย และดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล โดยสินเชื่อเงินสด Jaymart อ่านข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครได้ดังต่อไปนี้

สำหรับพนักงานประจำ

 • อายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
 • รายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป

 • อายุการทำงาน 6 เดือน ขึ้นไป

 • มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 • มีสัญชาติไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำหรับพนักงานประจำ
 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

 • เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) พร้อม สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
 • หรือ สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือ 500,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เริ่มต้น 18% ต่อปี
 • โอนเงินสดเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน

ท่านผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลการสมัคร และลงทะเบียนได้ทันทีทางเว็บไซต์ของ เจมาร์ท https://cl.accesstrade.in.th/006wjx001ax8