เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ 2565

สำหรับตรงนี้ก่อนอื่อต้องขอกล่าคำว่าทรงพระเจริญ ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

พุทธศักราช 2565 แก่พสกนิกรชาวไทย โดยหน้าปกของบัตรอวยพรเป็นอักษรพระนามย่อ ส.ร.

สีทองอยู่ตรงกลาง และด้านในประกอบด้วย 4 หน้า โดยหน้าแรกเป็นอักษรพระนามย่อ ส.ร.อยู่ด้านบน

พร้อมลายนกยูงอันงดงามประดับอยู่ด้านขวา ตรงกลาง

มีข้อความอวยพรทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาฝรั่งเศส ข้อความว่า Season’s Greetings and Best wishes for the New Year 2022.Joyeuses fetes Meilleurs voeux pour l’annee 2022

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้สุขสันต์ตลอดปี และลายเซ็นพระนาม สำหรับอีก 3 หน้าเป็นพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพระอริยาบถต่างๆ อันงดงาม นำมาซึ่งความปลิ้มปิติเป็นล้นพ้น