เช็กด่วนทองล่าสุดวันนี้ คนขายเพียบ

ในส่วนของทองคำก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ที่ค่าสูงที่เป็นสากล  ซึงทั้งนี้สำหรับ นักลงทุนทอง สิ่งที่ต้องคำนึงอันแดับแลกนั้นคือราคาทอง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเสียผลประโยชน์

 

ล่า สุดร าคาทองคำแท่ง-ท องคำรูปพรรณในประเทศล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ ความเคลื่อนไหว ราค าทองคำในประเทศไทย ทองคำ 96.5% ประเภท ประกาศชครั้งที่ 1 วันที่ 14.07.64 เวลา 09.50 ทองคำแท่งขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณรับซื้ อ ขึ้น บ. ขา ยขึ้น 50 บ. ทั้งนี้ปรับขึ้นจากครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน

ทองแท่งรับซื้ อ บาทละ 27850

ทองแท่งข ายบาทละ 27950

ทองรูปพรรณรับซื้ อ บาทละ 27349

ทองรูปพรรณขา ยบาทละ 28450

สรุปราคาทองย้อนห

 

ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองคำดังกล่าวเป็นร าคาจากสมาคมค้าทองคำ ราคาซื้ อ-ขา ยจริงอาจแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ราคาเปลี่ยนแปลงจะเทียบกับราคาเมื่อวาน