เช็กด่วน กักตัว ต้องจ่ายเอง ปรับรูปแบบ เริ่ม 1 ก.ค.นี้

วันที่ 18 มิ.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์โรคระบาดในประเทศ ในส่วนของการดำเนินการในสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนด ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ระบุว่า การดำเนินงานในส่วนของ SQ ที่เราดำเนินการมากว่า 1 ปี พบว่า มีการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และมีหลายรายที่เป็นประชาชนคนไทย เดินทางไปต่างประเทศ แล้วกลับมาขอใช้สิทธิ์นี้ และมีการเดินทางหลายครั้ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

โดยล่าสุด ทางด้านเพจเฟสบุ๊ก ไทยรู้สู้โควิด ได้โพสต์แจงข่าวปรับการกักกันตัวในสถานที่กักกันเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย เริ่ม 1 ก.ค. 64 โดยระบุว่า…

ปรับการกักกันตัวในสถานที่กักกันเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย เริ่ม 1 ก.ค. 64

ทางอากาศ ชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ากักกันในสถานที่กักกันทางเลือก ชาวไทยรัฐสนับสนุนค่าตรวจ เ ชื้ อ ยกเว้น 2 กลุ่ม เข้ากักกันในสถานที่กักกันรูปแบบองค์กร

1. แรงงานกลับจากต่างประเทศตามกระทรวจแรงงานกำหนด

2. กลุ่มเปราะบาง

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงต่างประเทศกำหนด

ทางบก ชาวไทย เข้ากักกันในสถานที่กักกันของทางรัฐ รัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทางน้ำ ชาวไทย เข้ากักกันในสถานที่กักกันทางเลือก โดยออกค่าใช้จ่ายเอง