เช็กด่วน คนติดบูโร ก็ยืมได้ ผ่านง่ายๆกับช้างไทย ให้ยืมสูงสุด 5หมื่นบาท

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันหลายท่านมีปัญหาติดแบล็คลิส หรือติดบูโร ทำให้ไม่สามารถกู้ยืมเงิน แต่เมื่อเร็วๆนี้ สินเชื่อช้างไทยเงินกู้ เปิดโอกาสให้แก่คนติดบูโร พนักงานเงินเดือนน้อย สามารถขอสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก ได้โดยเงินกู้จะได้รับการอนุมัติเต็มจำนวนอีกด้วย สำหรับขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเพื่อคนติดเครดิตบูโร พร้อมมอบวงเงินสูงสุด 1 แสนบาทขั้นตอนสมัครมีดังนี้

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคนติดบูโร วงเงินตั้งแต่ 8,000-100,000 บาท

ช้างไทย เงินกู้ คือผู้ให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมายโดยเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง “ช้างไทย เงินกู้”

 

ยึดหลักการให้บริการสินเชื่อด้วยความสุจริต ไม่คดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้ขอกู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายกำหนด (ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท / ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาท )

 

และเป็นเงินกู้แบบ ลดต้นลดดอก สำหรับพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงานในโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่านสามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุณสมบัติ และยื่นกู้ในเงื่อนไข ดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อ ช้างไทย เงินกู้

วิธีสมัครสินเชื่อสำหรับคนเงินเดือนน้อยหรือติดบูโรก็กู้ได้ วงเงิน 100,000 บาท

 • วงเงินตั้งแต่ 8,000 บ. – สูงกว่า 100,000 บ. หมายเหตุ : ช้างไทย เงินกู้ ไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการโอนเงินกู้ และเราจะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • สำหรับกรณีผู้ขอกู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโร หรือ ติดเครดิตบูโร เราจะพิจารณาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทกรณีผู้ขอกู้ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอกสารเครดิตบูโร และ เครดิตบูโรต้องไม่มีประวัติค้างชำระ

 • เงินกู้แบบ ลดต้นลดดอก
 • ไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการโอนเงินกู้
 • ผ่อนชำระครบ 5 เดือน กู้เงินต้นคืนได้
 • ไม่ชำระค่างวด มีโทษติดคุก 2 ปี ปรับ 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้กู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 20-50 ปี
 2. ผู้กู้ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 3. ผู้กู้ต้องมีค่าจ้างต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 4. ผู้กู้ต้องมีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร หรือสงขลา
 5. ผู้กู้ต้องมีค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น
 6. ผู้กู้ต้องต้องมีบุคคลค้ำประกัน 1 คน
 7. ผู้กู้ต้องต้องยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
 8. ผู้กู้ต้องอยู่บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)