เช็กด่วน ทองวันนี้ ลงติดต่อกันอีกแล้ว

ต้องบอกว่าช่วงนี้ทองลงใครจะซื้อช่วงนี้ ดีที่สุด โดย สำหรับนักลงทุนเกียวกับทองคำนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอันยดับแลกนั้นคือราคาทองคำนั้่นเอง ทั้งนี้ก่อนเพื่อลดความเสี่ยง และป้องกัน การขาดทุน ซึ่งในส่วนของทองคำในประเทสไทยนั้น ได้ มีการปับเรื่องราคาอยู่บ่อยครั้ง ตาม ราคาโลก นักลงทุนที่ไม่ติดตามราราทอง ตามไม่ทัน ตรงนี้เสียผลประโยชน์แนา่นอน

ล่าสุดราคาทองล่าสุดของประเทศไทย จากประกาศครั้งที่ 3 เวลา 11:59 น. ของวันที่ 30-06-21. จาก สมค.ค้าทองแห่งประเทศไทย วันนี้ รวมทั้ง 3 รอบ ทองคำแท่งในราคาทั้งซื้อและขายมีการปรับลงมา150 บาท ส่วนทองรูปพรรณมีการปรับในราคาซื้อ 156 บาท และขาย 150 บาท ส่งผลให้

ทองคำแท่ง

ทองแท่งรับซื้อ บาทละ 26,600บาท

ทองแท่งขาย บาทละ 26,700บาท

ทองรูปพรรณ

ทองรูปพรรณรับซื้อ บาทละ 26,120.68 บาท

ทองรูปพรรณขาย บาทละ 27,200บาท

ราคาทองย้อนหลังล่าสุด

 

ก่อนจะซื้อทองคำเราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคอย่างเราๆ ท่านๆ พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านขายทองต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว เราพึงต้องรู้ 5 ข้อสำคัญต่อไปนี้

1. ร้านทองต้องแสดงราคาขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2. มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5% หรือ 99.99% เป็นต้น

4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5. ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน