เช็กด่วน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศข่าวดี วันที่15-16 ก.ค.2564 นี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า เป็นเรื่องดรจริงๆ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองวั คซี น ซิโนฟาร์ม ผ่านแอปพลิเคชัน โดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดแอปและจองในวันที่ 15-16 ก.ค.นี้

 

ส่วนราคาที่จะเปิดจองจะไม่เกิน 888 บาท เท่ากับราคาที่องค์กรต่างๆ ได้ไปก่อนหน้านี้ เลขาธิการร าชวิทย า ลัยจุฬาภรณ์ระบุ หากเป็นไปได้ จะทำให้ราคาต่ำกว่านี้ ล็อตแรกเปิดให้จอง 30,000 – 50,000 คน พร้อมเผยอยู่ระหว่างจองวั คซี นทางเลือกยี่ห้ออื่นๆ เพื่อนำมาใช้เป็นวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วย

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า หลังจัดสรรวัค ซี นป้องกันcv-19 ซิโนฟาร์มให้กับองค์กรต่างๆ แล้ว

รอบใหม่จะจัดสรรให้องค์กรป กครองส่วนท้องถิ่น และ เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองผ่านแอปพลิเคชัน

 

ที่จะเปิดให้ดาวน์โหลดและจองในวันที่ 15-16 ก.ค. ที่จะถึงนี้ โดยในล็ อตแรกจะให้จอง 30,000-50,000 คน จากนั้นจึงจะเปิดให้จ องอีกครั้งหลังผ่านไป 4-5 วัน

โดยจะจัดเวลาการจองเป็นช่วงๆ เนื่องจากมีเรื่ องของระยะเวลาการจัดส่งวั คซี นให้วั คซี นให้คงคุณภาพตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บและกระบวนการข นส่ง เพราะโรงพยาบาลหลายแห่งไม่มีสถา นที่จัดเก็บวัคซีนจำนวนมากๆ


สำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อจองวั คซี นผ่านแอปฯ และโอนเงินเพื่อจองเป็นเจ้าของวั คซี นแล้ว สามารถไปฉีดวั คซี นที่โรงพยาบาลเอกชน หรือ โรงพยาบาลได้

ส่วนจะจัดซื้อวั คซี นยี่ห้ออื่นๆ มาเพิ่มเติมจากซิโนฟาร์มหรือไม่ ศ.นพ.นิธิ ระบุว่า กำลังมองหาวั คซี นสำหรับอนาคต สำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันและมีความสามารถในการป้องกันcv-19 สายพันธุ์ใหม่เพราะต้องมีการฉี ดวั ค ซี น กระตุ้นภูมิเป็นระยะๆ

ซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จองไว้บ้างแล้ว แต่ไม่มากนักและต้องรอเวลาที่จะได้รับการจัดสรรจากบริษัทผู้ผลิตเนื่องจากทั่วโลกยังมีค วามต้องการและมียอดจองไปถึงกลางปีหน้าแล้ว

ทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ ตอนนี้มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ จะเป็นวั คซี นเชื้อตาย หรือวัคซีนที่ใช้การดัดแปลงเปลี่ยนพันธุ กรรม หรือจะเป็นวั ค ซีนที่ใช้ mRNA แต่ที่สำคัญ

คือ เราเอามาเพื่อ 1.กระตุ้นภูมิ และ 2.ป้องกันเชื้ อส ายพั นธุ์ใหม่ การเอามาแต่ละครั้งเราต้องดูว่า

วัค ซี นชนิดไหนประเภทไหนที่มีคุณสมบัติได้แบบนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข ามีเงินเยอะ เขาจองไปหมดเลย ประเทศ ไทยมีเงินจำกัด ราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์เราเป็นหน่วยงานเล็กๆ

 

เราก็ไปดำเนินการจองไว้บ้างบางส่วน เพื่อช่วยปร ะเทศชาติในอนาคต