เช็กด่วน วันยืนยันสิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 กลุ่มเป๋าตัง รับคนละ 3,000

ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ CV-19 ที่แพร่กระจายในไทยตอนนี้ส่งผลให้ประชาชนทุกหย่อมหญ้า โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า ผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ ได้รับผลกระทบกันเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในตอนนี้

ซึ่งทางภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ออกมาตรการต่างมาเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน หนึ่งในนั้นคือโครงการคนละครึ่ง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐเพื่อให้ประชาชนนำเงินไปใช้จ่ายตามร้านค้าที่ร่วมโครงการ

คนละครึ่ง

โดยคนละครึ่งเฟส 3 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทางกระทรวงการคลังได้ออกมาเผยรายละเอียดว่า คนละครึ่งเฟส3 กลุ่มแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง สามารถลงทะเบียนกดยืนยันรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. โดยกลุ่มแอปเป๋าตัง คือ กลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส1 และ คนละครึ่งเฟส 2 จำนวน 15 ล้านคน

ทั้งนี้ รายใหม่ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.comสำหรับรายใหม่จำนวน 16 ล้านคน ลงทะเบียนที่ www.คนละครึ่ง.com เริ่มวันแรก14 มิ.ย.ตั้งแต่เวลา 06.00 น. -22.00 น.กลุ่มเป้าหมายรวม 31 ล้านคน

เงื่อนไขการใช้จ่าย

รัฐจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%

ใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง

ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

คุณสมบัติผู้ได้สิทธิ

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถรับสิทธิโครงการคนละครึ่งได้

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆ ที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนในตอนนี้อีกทางหนึ่ง