เช็กด่วน สั่งล็อกดาวน์เพิ่ม 1 จังหวัด

ต้องบอกว่า สำหรับช่วงนี้นั้นในส่วนของการอยู๋บ้านถือว่าสามารถช่วยประทศชาติได้ ล่าสุด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการควบคุมโ ร ค ติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 31/2564 เมื่อ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์cv-19

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือผู้ป่วย covid-19 และความก้าวหน้าการฉีดวัคซีน การเยียวยา การป้องกันปัญหาขยะติดเ ชื้ อ รวมทั้งการแพร่ของ cv- 19 ในพื้นที่จังหวัดฯ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

มติที่ประชุมเห็นชอบ เตรียมประกาศเคอร์ฟิว 2 อำเภอ มีอำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ(บางส่วน) ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเพื่อยกระดับมาตรการ การควบคุมและมาตราการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ประกอบด้วย อำเภอเมืองอุบลราชธานีในท้องที่ 7 ตำบล

ได้แก่ ต.ในเมือง ต.ขามใหญ่ ต.ไร่น้อย ต.ขี้เหล็ก ต.หนองขอน ต.ปทุมและต.หัวเรือ อำเภอวารินชำราบ ในท้องที่ 6 ตำบล ประกอบด้วย ต.วาริน ฯ ต.บุ่งหวาย ต.โนนผึ้งต.แสนสุข ต.บุ่งไหม และ ต.หนองกินเพล งดเข้า-ออกพื้นที่เป็นการชั่วคราว 14 วัน เตรียมประกาศอย่างเป็นทางการ ต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้มอบให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานป้องกันและควบคุมโ ร ค ที่ 10 ออกตรวจค้นหาเ ชื้ อ covid19 เชิ ง รุ ก

ในท้องที่ตลาดสด ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และสถานประกอบการที่เสี่ยง อาทิ

เคอรี่ พนักงานส่งอาหารทุกแห่ง รวมทั้งไปรษณีย์ไทยและกลุ่มผู้จำหน่ายลอตเตอรี่ภายในสัปดาห์นี้

 

และมอบให้ นายอำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง นำ ประชาชน ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป , ผู้ป่วยโรค 7 โ ร ค และหญิงมีครรภ์

หรือกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้เข้าฉีด วั ค ซี น โดยเร็วที่สุด พร้อมเร่งรัดขอจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางให้ครบเป้าหมายร้อยละ 70 โดยด่วนต่อไป

ปชส.อุบลฯ