เช็กด่วน 2 ธนาคารนี้ โอนเงินแล้วปลายทางไม่ได้รับ

เป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เพจ Krungthai Care ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เรียน ผู้ใช้บริการระบบพร้อมเพย์ สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงจากที่จำนวนรายการบนระบบพร้อมเพย์ในการ โอนเงิน/ชำระเงิน ของวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีปริมาณมาก ซึ่งได้ส่งผลกระทบทำให้มีลูกค้าบางส่วนที่โอนเงินแล้วมีการตัดบัญชีแต่ปลายทางยังไม่ได้รับเงินนั้น สมาคมฯ ขอเรียนว่า

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่ าว ขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการรีบดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้กับลูกค้า

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 12:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

และแมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เพจ SCB Thailand ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เรียนผู้ใช้บริการระบบพร้อมเพย์ สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงจากที่จำนวนรายการบนระบบพร้อมเพย์ในการ โอนเงิน/ชำระเงิน ของวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีปริมาณมาก ซึ่งได้ส่งผลกระทบทำให้มีลูกค้าบางส่วนที่โอนเงินแล้วมีการตัดบัญชีแต่ปลายทางยังไม่ได้รับเงินนั้น สมาคมฯ ขอเรียนว่า

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่ าว

ขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการรีบดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้กับลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 12:00น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

อย่างไรก็ตามทั้งสองธนาคารแจ้งว่าน่าจะแก้ไขเสร็จในวันนี้ไม่ต้องกังวลครับ