เช็กรายละะเอียด คนละครึ่งเฟส 4 ต้องลงทะเบียนอีกรอบไหม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตจามและต้องบอกว่า มาแล้วคนละครึ่ง 4คนละครึ่งเฟส 4 ที่กระทรวงการคลัง ยุติโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เริ่มโครงการเดือนมีนาคม 2565 ล่าสุดมีความคืบหน้าอย่างมากเกี่ยวกับโครงการรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมที่สุด

โดย นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง จะมีการปรับปรุงระบบโครงการคนละครึ่งเพื่อรองรับการเปิดโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ในช่วงเดือนมีนาคม 2565

สำหรับวัตถุประสงค์โครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกำลังซื้อ ใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อวันโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% ส่วนการลงทะเบียนและจำนวนวงเงินค่าใช้จ่าย คาดว่าจะสรุปตัวเลขชัดเจนภายในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ เงื่อนไขการลงทะเบียนคนละครึ่งสำหรับประชาชน มีง่ายๆ ดังต่อไปนี้

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับ ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่ง มี 2 ช่องทางดังนี้

ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับ

สิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งผ่านเว็บไซต์

ลงทะเบียนร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com

รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน ภายใน 3 วัน

ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

กรณีที่เคย ยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที

เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

 

ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

เสร็จสิ้นการชำระเงิน

สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้สิ้นสุดโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยทั้ง 4

โครงการที่รัฐบาลออกมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบcv ปี 2564 ที่ได้สิ้นสุดโครงการทั้ง 4 โครงการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผู้ใช้สิทธิสะสมทั้ง 4 โครงการรวม 41.5 ล้านราย ยอดใช้จ่ายสะสมทั้งหมด 254,281.7 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.35 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98 ล้านราย และมีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท แล้วกว่า 10.87 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 223,921.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 113,936 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 109,985.8 ล้านบาท

และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 88,712.9 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 36,037 ล้านบาท ร้าน OTOP 10,843.2 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 84,160.7 ล้านบาท ร้านบริการ 3,900.1 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 267.9 ล้านบาท