เช็กสถานะได้เลย วันนี้เงินเยียวยา 5,000 เข้ารอบ 2

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทสต่างให้ความสนใจและติดจาม ในส่วของตรงนี้ต้องบอกว่า มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลสำหรับตอนนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางกระต้นเศรษฐกิจไปในตัวด้วย ล่าสุด ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนมาตรา 39

และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64

ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่ประกันสังคมเริ่มโอนเงินเยียวยาให้กลุ่มนักดนตรี ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ

โดยล่าสุดวันนี้ 7 ม.ค. 65 เป็นรอบที่ 2 ที่ประกันสังคมเริ่มโอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี”พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

ผู้ที่มีสิทธิได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง)

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียว ได้รับสิทธิ เงินเข้าเยียวยางวดที่ 1 แล้ว 5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงินที่ 1 ต้องรอรับเงินรอบถัดไป

ขอบคุณ ข่าวประกันสังคม