เช็กเงื่อนไขที่นี่ ออมสิน ช่วยเหลือปชช. ให้ทันที 3แสนบาท ตกงานก็กู้ได้ ไม่มีค้ำ

ทีมงานจะพาทุกท่านมารู้จักบริการสินเชื่อถูกกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล จากธนาคารออมสิน กับโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมมอบวงเงินสูงสุด 300,000 บาท ให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ไม่ต้องหยิบยืมเงินกู้นอกระบบให้เกิดผลกระทบตามมา

ผู้ประกอบการรายย่อยเตรียมเฮ สถาบันการเงินพร้อมช่วยเหลือเงินทุนเริ่มต้นประกอบอาชีพ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ท่านก็สามารถยื่นกู้ได้ง่ายๆ ผ่านง่าย อนุมัติไว ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะ ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าส่งค้าปลีก โชห่วย ธุรกิจแฟรนไชส์ ก็สามารถยื่นกู้ได้จ้า

สมัครโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสิน เงื่อนไขการสมัคร จะเป็นอย่างไร ท่านผู้สนใจสามารถเลื่อนอ่านรายละเอียดได้จากด้านล่างนี้ได้เลย

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

  • กู้ยืมเงิน สูงสุด 300,000 บาท

คุณสมบัติสมัคร

  • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน
  • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
  • เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
  2. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
  3. ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

หลักประกันการกู้เงิน

  • กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
  • กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ท่านผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดโครงการสินเชื่อ ตามเว็บไซต์นี้ https://www.gsb.or.th/gsb_govs/cr/