เช็กเงื่อนไขมาใหม่ด่วน คนละครึ่งเฟส 3 ใครได้-ไม่ได้สิทธิบ้าง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจกันอย่างมากมาย โดยทั้งนี้ในช่วยสถานการทณ์รอบที่ 3หลายคนได้รับความลำบากในเรื่อแงค่าใช้จ่าย ทั้งในครอบครัวและส่วนตัวกันอย่างมากมาย

โดยในการช่วยเหลือของทางรัฐบาลนั้นได้ออก มาตรการช่วยเหลือประชาชนมาหลายมาตรการ เช่น เราไม่ทิ้งกัน ม.33 เรารักกัน เราชนะ รวมไปถึง โครงการขวัญใจประชาขนอย่าคนละครึ่ง

ล่าสุด จากกรณีที่กระทรวงการคลัง ได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” โดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนวันแรกในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 6.00-22.00 น

ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ย า สู บ

 

ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบ รอบแรกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ สำหรับรายละเอียดโครงการ มีดังนี้

1. ใครได้สิทธิบ้างในโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3”

โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ในครั้งนี้ จะมอบสิทธิเงินเยียวยา 3,000 บาท ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 31 ล้านคน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

1.1 กลุ่มผู้มีสิทธิเดิม ไม่ต้องลงทะเบียน จำนวน 15 ล้านคน

1.2 กลุ่มผู้ที่จะได้สิทธิรายใหม่ ให้ลงทะเบียนใหม่ จำนวน 16 ล้านคน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐกำหนด ดังนี้

– มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

– ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)

– ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

2. ใครที่จะไม่ได้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 3”

– ผู้ไม่มีบัตรประชาชน

– ผู้ที่ไม่เป็นบุคคลสัญชาติไทย

– ผู้ที่มีอายุยังไม่ถึง 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

– ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

– ผู้ที่เลือกรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้

3. ระยะเวลาการเข้าร่วม และใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3

– 14 มิถุนายน 2564 เปิดลงทะเบียน ร้านค้าบุคคลธรรมดา และเปิดลงทะเบียนประชาชน ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

– 28 มิถุนายน 2564 หมดเขตเปลี่ยนแปลงโครงการ

– 1 กรกฎาคม 2564 เริ่มใช้จ่ายวงเงินสิทธิ โครงการคนละครึ่งเฟส 3

– 31 ธันวาคม 2564 หมดเขตใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3

4. วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 3

– ผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐ อาทิ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกัน เราชนะ เป็นต้น หรือที่เคยใช้บริการกระเป๋าตังสุขภาพ หรือ วอลเล็ต สบม. สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นการยืนยันเข้าร่วมโครงการ หรือจะลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ก็ได้

– สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น สามารถสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้นลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com โดยอ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ แล้วกด “ตกลงยินยอม” , กรอกข้อมูลส่วนตัว , กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน , เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้ว ระบบจะโชว์ว่าลงทะเบียนสำเร็จ จากนั้นรอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน) หลังจากนั้นติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง พร้อมการผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ ทำการยืนยันตัวตน