เช็กเลยเปิดขั้นตอน ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ ค่าไฟ 12 เดือน

แน่นอนว่าจาก่วงสถานการณ์รอบที่ผ่านมานั้นในส่วนของหลายอาชีกต่างได้รับผลกระทบกันเป็นอย่างมาก ซึ่งกชนทั้งเชิงพานิชย์หรือเอกชนต่างได้รับผลกระทบกันแบบทั้งสิ้น ซึ่งสำหรับการช่วยเหลือของทางรัฐบาลนั้นวินาทีนี้ต้องยอมรับว่่า ช่วยได้หลายๆคนหลายชีวิตเลยจริงๆ

 

หลังจากที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน

ในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับสิทธิลดค่าน้ำ ค่าไฟ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนของการประปา และการไฟฟ้า ได้เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

เลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน

E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

กปภ.สาขา ของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

เลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม ตกลง ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟการไฟฟ้านครหลวง

1. เข้าเว็บไซต์ http://meagate1.mea.or.th

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

กรอกรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)

บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)

ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (13 หลัก)

4. กรอกเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ลงทะเบียน

5. กรอกE-mail ของผู้ลงทะเบียน

6. กดปุ่ม ลงทะเบียน

วิธีวอล์กอิน ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ค่าไฟ

นอกจากนี้ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่เคยใช้สิทธิลดค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช่นเดียวกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่เคยใช้สิทธิลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ