เช็กเลย บขส. พร้อมเปิดให้บริการ 26 เส้นทาง 1 ก.ย.นี้

 

 

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า ในส่วนของสถานกสาารณ์ช่วงนี้นั้น กำลังจะผ่านพ้นไป โดยสำหรับ คนที่ออกจากบ้านมาทำงานนั้นก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจด้วย ถึงวันนแม่จะไม่ได้กลับไปไหวแม่กันแต่ ตรงนี้ กลับได้แล้ว แต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังกัน และอย่าลืม กินร้อนช้อนกลาง เว้นระยะ 2 เมตร และใส่แมสก์กันด้วย

 

ล่าสุด นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ ศบค. มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเพื่อป้องกันและควบคุม cv-19 ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

โดยยังคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัดไว้เช่นเดิม และให้คงมาตรการทางสังคม เช่น การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา 21.00 – 04.00 น. และการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 75% นั้น

ในส่วน บขส. ได้สั่งการไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายธุรกิจเดินรถ และฝ่ายบริหารการเดินรถ เตรียมความพร้อมของรถโดยสาร พนักงาน และสถานีขนส่ง ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้พร้อมเปิดให้บริการประชาชนในวันที่ 1 กันยายนนี้

สำหรับเส้นทางที่จะเปิดให้บริการมีดังนี้

1. เส้นทางภาคเหนือ จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-คลองลาน กรุงเทพฯ – หล่มเก่า กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ข) กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์ กรุงเทพฯ – แม่สอด กรุงเทพฯ – แม่สาย และกรุงเทพฯ – ป่าแดด – เชียงของ

2. เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ – หนองบัวลำภู กรุงเทพฯ – นครพนม กรุงเทพฯ – เลย – เชียงคาน กรุงเทพฯ – สุรินทร์ กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี กรุงเทพฯ – มุกดาหาร กรุงเทพฯ – รัตนบุรี กรุงเทพฯ – จันทบุรี – ตราด และกรุงเทพฯ – สระบุรี

3. เส้นทางภาคใต้ จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ตะกั่วป่า – โคกกลอย กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ภูเก็ต กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – กระบี่ กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ตรัง – สตูล กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – เกาะสมุย กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – หาดใหญ่ กรุงเทพฯ – สงขลา และกรุงเทพฯ – สุไหงโกลก