เช็กให้พร้อม เงื่อนไขการใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส3 ก่อนลงทะเบียน

เป็นอีหนึ่งโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจกันมาก จากกรณี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณา ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ CV-19 ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ครอบคลุมประชาชนประมาณ 51 ล้านคน โดยประชาชนแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้ 1 โครงการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3

สำหรับโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคน จะได้รับสิทธิ์ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผม ทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ)

ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอ ล กอฮอ ล์ ย าสู บ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบ รอบละ 3 เดือน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 93,000 ล้านบาท ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชน โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 186,000 ล้านบาท

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ของประชาชน

– รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

– จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์ คนละครึ่ง ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

– ไม่หักสิทธิ์ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์ และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน

– ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยสามารถค้นหาร้านค้าได้ (ที่นี่)

– สามารถใช้สิทธิ์ คนละครึ่ง ได้เวลา 06.00-23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเวลาดังกล่าวได้

หลักเกณฑ์สำหรับประชาชน

– ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์โครงการได้ 1 ครั้ง และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก

– ก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

– การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด

– แอปพลิเคชัน เป๋าตัง และแอปพลิเคชัน ถุงเงิน จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน

– ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใดๆ ของรัฐ

คนละครึ่งเฟส 3