เช็กได้เลย ธกส. ย้ำชัด โอนเงินประกันราคายางระยะที่ 3 แล้ววันนี้ พร้อมชี้ช่องทางเช็คสิทธิ

หลังจากมีข่าวดีของเกษตรกรชาวนากันไปแล้ว ก็มาถึงข่าวดีของฝั่งเกษตรกรชาวสวนยางบ้างแล้ว โดยเรื่องเงินประกันราคายาง แก่เจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

ล่าสุดวันที่ 20 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีครม.มีมติเห็นชอบ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 วงเงินรวมงบประมาณเพื่อจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ยาง 3 ชนิด ประมาณ 10,065 ล้านบาท

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กำหนดระยะเวลาประกันรายได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

โดย ธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนเงินประกันรายได้ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 ไปแล้วกว่า 739 ล้านบาท แก่เกษตรกรจำนวน 381,480 ราย และจะโอนประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ชาวสวนยาง

  • เกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับ กยท.
  • สวนยางพาราอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่
  • กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวน 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน และผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวน 40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน

ราคาประกันรายได้ยางตามชนิดยาง

  • ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม
  • น้ำยางสด (DRC 100%) ประกันราคา 57 บาท/กิโลกรัม
  • ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ประกันราคา 23 บาท/กิโลกรัม

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเฟส 3 จ่ายเดือนละครั้งจนถึงเดือนเมษายน 2565 โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับ กยท.

 

 

เกษตรกร สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม วันนี้เงินเข้า ประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 3 เช็กช่องทางตรวจสอบสิทธิกันได้เลยจ้า