เช็ กเลย วันโอนเงิ นทั้ง 2 รอบ คนละครึ่ง เ ฟส 3

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการจากรัฐบาลที่ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก สำหรับโครงการ คนละครึ่ง มาตรการช่วยเหลือคนไทยจากสถานการณ์ CV-19 ที่ตอนนี้เข้าสู่ระยะที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คนละครึ่ง เฟส 3

หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมรับสิทธิเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายคนก็ได้รับ sms พร้อมยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ส่วนวงเงินสิทธิจะโอนเข้าแอพฯ เป๋าตัง วันไหน เริ่มใช้สิทธิและหมดเขตเมื่อไหร่เรามาดูกันเลย

  1. คนละครึ่งเฟส 3 โอนเงินรอบแรก : 1 ก.ค. 64

คนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อวัน (รัฐจ่าย 150 ผู้ได้สิทธิจ่าย 150) รวมวงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยจะแบ่งจ่าย เงินเยียวยา เป็น 2 รอบ สำหรับรอบที่ 1 จะโอนให้ในวันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 1,500 บาท (เฉพาะผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านเรียบร้อยแล้ว)

ส่วนคนที่ยังติดขัดเรื่อง ยืนยันตัวตน ไม่ผ่าน ก็จะต้องแก้ไขจนกว่าจะผ่าน ถึงจะเริ่มรับวงเงินสิทธิได้ โดยอาจจะได้รับเงินรอบแรกล่าช้าหลังวันที่ 1 ก.ค. 64 แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะได้วงเงินสิทธิรอบแรกภายในเดือน ก.ค.-ก.ย. 64

  1. คนละครึ่งเฟส 3 โอนเงินรอบสอง : 1 ต.ค. 64

ส่วนการแบ่งจ่าย เงินเยียวยา รอบที่ 2 นั้น จะโอนวงเงินให้ในแอพฯ เป๋าตัง ได้ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท คาดว่าน่าจะเป็นวันที่ 1 ต.ค. 64

นอกจากนี้ เรามีไทม์ไลน์มาให้ดูว่าตลอดโครงการคนละครึ่งเฟส 3 นั้น แต่ละช่วงเวลามีขั้นตอนใดเกิดขึ้นบ้าง ดังนี้

14 มิ.ย. 64 : เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับประชาชนผ่านเว็บไซต์ และผ่านแอพฯ เป๋าตัง และเปิดลงทะเบียนร้านค้าบุคคลธรรมดาในวันเดียวกันนี้ด้วย

21 มิ.ย. 64 : เริ่มให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ใครอยากเปลี่ยนสิทธิจาก คนละครึ่ง ไปเป็น ยิ่งใช้ยิ่งได้ ให้ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ วันแรก

28 มิ.ย. 64 : หมดเขตเปลี่ยนแปลงโครงการ (สำหรับผู้ที่จะเปลี่ยนจาก คนละครึ่ง ไปเป็น ยิ่งใช้ยิ่งได้)

1 ก.ค. 64 : โอนเงินรอบแรก 1,500 บาท และเริ่มใช้จ่ายวงเงินสิทธิ โครงการ คนละครึ่งเฟส 3

1 ต.ค. 64 : โอนเงินรอบที่ 2 อีก 1,500 บาท

31 ธ.ค. 64 : หมดเขตใช้สิทธิในโครงการ คนละครึ่งเฟส 3

  1. อัพเดท คนละครึ่งเฟส 3 วันนี้เหลือกี่สิทธิ

อัพเดทลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ 23 มิ.ย. 64 เวลา 14.30 น. สิทธิคงเหลือเพียง 2.7 ล้านสิทธิเท่านั้น โดยจะเปิดลงทะเบียนจนกว่าครบสิทธิ 31 ล้านสิทธิ ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และ แอพฯ “เป๋าตัง” ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.

สำหรับผู้ลงทะเบียนสำเร็จ กระทรวงการคลัง จะส่ง SMS ยืนยันว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จากนั้นจะให้ทำการยืนยันตัวตนบนแอพฯ เป๋าตัง เป็นลำดับต่อไป