เตรียมกดเงิน เปิดวันเงินเข้า ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40

เป็นอีกหนึ่งเรืื่องรายวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดามในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่า วินาทีนี้ในส่วนของมาตรการของรัฐนั้น ช่วยได้หลายคนจริงๆ และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกต่างหากด้วย

จากกรณี สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยา ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น

โดยพบว่ามีผู้ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาเข้ามาจำนวนมาก ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิรอบแรกไปแล้ว และได้เริ่มทำการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา

โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้ว ตั้งแต่ 2,500-10,000 ตามพื้นที่และการได้รับสิทธิ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในกระบวนการคัดกรองประมวลผลที่ผู้ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยา ผู้ประกันตนสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้ ไม่เกินวันที่ 10 พ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาสามารถตรวจสอบสิทธิ

และรอรับเงินเยียวยาตามไทม์ไลน์ ดังต่อไปนี้

วันที่ 10 พ.ย.64 เป็นต้นไป สามารถเข้าตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/

วันที่ 18 พ.ย.64 เริ่มโอนเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ ตั้งแต่ 2,500-10,000 บาท

ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิเยียวยา ต้องอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

โดยจะเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาให้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

ดังนั้น ผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิขอให้เตรียมบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลักให้เรียบร้อย พร้อมกับตรวจสอบสถานะบัญชีว่ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่ เพื่อเตรียมรับเงินเยียวยา

สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา จะได้รับเงินเยียวยา 2 เดือน

2.พื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก จะได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน