เตือนสภาพอากาศ วันที่ 9-15 เม.ย. 65

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9-15 เม.ย. ดังนี้

ภาคเหนือตอนบน ฝนฟ้าคะนอง 10-20% อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส

ภาคเหนือตอนล่าง ฝนฟ้าคะนอง 10-20% อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝนฟ้าคะนอง 10-40% อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฝนฟ้าคะนอง 10% อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส

ภาตใต้ (ฝั่งตะวันออก) ตอนบน ฝนฟ้าคะนอง 10% อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ภาตใต้ (ฝั่งตะวันออก) ตอนล่าง ฝนฟ้าคะนอง 20% อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส

ภาตใต้ (ฝั่งตะวันตก) ฝนฟ้าคะนอง 20-40% อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง