เตือน 22 จังหวัด เตรียมรับมือน้ำท่วม

เรียกได้ว่าช่วงนี้ปริมาณน้ำมีเยอะมาก ยังไงริมแท่น้ำเตรียมรับมือ ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัปเดตข้อมูลพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ-ข่าวสารจากทางราชการ เฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM โพสต์ข้อความรายงานสถานการณ์ ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564 ดังนี้

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

ภาคกลาง

จังหวัดจันทบุรี (อ.เมืองฯ ขลุง มะขาม เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน)

จังหวัดตราด (อ.เขาสมิง บ่อไร่)

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคเหนือ

จังหวัดตาก (อ.เมืองฯ) กำแพงเพชร (อ.ปางศิลาทอง)

จังหวัดสุโขทัย (อ.เมืองฯ ศรีสำโรง คีรีมาศ)

จังหวัดพิษณุโลก (อ.วังทอง บางระกำ)

จังหวัดพิจิตร (อ.บึงนาราง โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล สามง่าม ดงเจริญ)

จังหวัดเพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ วิเชียรบุรี หนองไผ่ ศรีเทพ บึงสามพัน)

จังหวัดนครสวรรค์ (อ.เมืองฯ ลาดยาว หนองบัว แม่วงก์ ไพศาลี ชุมแสง ท่าตะโก บรรพตพิสัย โกรกพระ)

จังหวัดอุทัยธานี (อ.เมืองฯ ทัพทัน สว่างอารมณ์ ลานสัก)

จังหวัดเลย (อ.เมืองฯ ภูกระดึง ด่านซ้าย)

จังหวัดขอนแก่น (อ.โคกโพธิ์ไชย มัญจาคีรี แวงน้อย)

จังหวัดชัยภูมิ (อ.เมืองฯ หนองบัวระเหว จัตุรัส เนินสง่า บ้านเขว้า ภูเขียว บำเหน็จณรงค์ เกษตรสมบูรณ์)

จังหวัดนครราชสีมา (อ.เมืองฯ ด่านขุนทด สูงเนิน โนนไทย พระทองคำ โนนสูง พิมาย คง จักราช)

 

จังหวัดศรีสะเกษ (อ.เมืองฯ ห้วยทับทัน ภูสิงห์ ขุขันธ์ ขุนหาญ ไพรบึง)

จังหวัดอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชําราบ)

ภาคกลาง

จังหวัดชัยนาท (อ.มโนรมย์ วัดสิงห์ เนินขาม หันคา)

จังหวัดสิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี ค่ายบางระจัน)

จังหวัดอ่างทอง (อ.เมืองฯ ป่าโมก ไชโย วิเศษชัยชาญ)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ.พระนครศรีอยุธยา เสนา ผักไห่ บางบาล)

จังหวัดลพบุรี (อ.เมืองฯ สระโบสถ์ ชัยบาดาล ลําสนธิ โคกสําโรง บ้านหมี่ โคกเจริญ พัฒนานิคม)

จังหวัดสุพรรณบุรี (อ.เมืองฯ บางปลาม้า สองพี่น้อง ศรีประจันต์ หนองหญ้าไซ เดิมบางนางบวช สามชุก) ปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี ศรีมหาโพธิ เมืองฯ)

จังหวัดสระแก้ว (อ.ตาพระยา โคกสูง) และจันทบุรี (อ.นายายอาม เขาคิชฌกูฏ ขลุง มะขาม ท่าใหม่ แหลมสิงห์)

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ริมลำน้ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลง อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามประกาศของแต่ละพื้นที่ เพื่อเตรียมรับมือกับมวลน้ำ

ขอบคุณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM