เปิดขั้นตอนคืนค่าไฟฟ้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ในส่วนของสถานการตอนนี้นั้นถือได้ว่า หลบายๆคนต่างประสบปัญหาหลายๆด้าน ซึ่งในส่วของ ค่าใช้จ่าต่ารงๆวนั้นถือได้ว่า หลายๆคนในตอนนี้  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆกัน กันอย่างมาก ซึ่งในส่วนของตอนนี้สำหรับหลายขๆคนในตอนนี้ถือว่าช่วยได้ เยอะเลย กับบัตรสวัสดิการณ์ แห่งรัฐ

ล่าสุด สำหรับ วิธี ขั้นตอนขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์พิเศษ 7 อย่างในเดือนตุลาคมนี้

วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาท

วงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท

ส่วนลดค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ 500 บาท

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 55 บาท

เงินคืนค่าไฟ 230 บาท (เดือนสุดท้าย)

เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาท

เพิ่มเงินผู้พิการ 200 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม 2564

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม พ.ศ.2564

วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า สูงสุด 315บาท/เดือน

เข้าเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / การไฟฟ้านครหลวง

ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน

ป้อนเลขผู้ใช้ไฟฟ้า และรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า

กดบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน

 

รอรับเงินคืนในเดือนถัดไป ทุกๆวันที่ 18

เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภุมิภาค

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

ข้อมูลที่ต้องป้อนมีดังนี้

เลขประจำตัวประชาชน (Citizen ID)

เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare Card No.)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Mobile No.)

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (CA No.)

รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า (PEA No.)

เลือกบิลประจำเดือน

จำนวนเงินค่าไฟฟ้าในรอบบิลที่เลือกจากข้อ 6

เมื่อท่านป้อนข้อมูลการขอรับเงินคืนค่าไฟจากเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วให้ท่านกดปุ่มเพื่อยืนยัน

ปุ่ม ล้างข้อมูล คือ ท่านมีความประสงค์จะป้อนข้อมูลใหม่ทั้งหมด

ปุ่ม ย้อนกลับ คือ ท่านต้องการกลับไปอ่านเงื่อนไขใหม่

ปุ่ม ยืนยันข้อมูล คือ ท่านประสงค์ขอรับเงินคืนค่าไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เว็บไซต์ลงทะเบียนเงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทต่อเดือน

ลงทะเบียนรับเงินคืน ค่าไฟฟ้า 315 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงไทย

ผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดลงทะเบียนได้จากที่นี่

ข้อมูลที่ต้องกรอกเพื่อรับเงินคืน ค่าไฟฟ้ามีดังนี้ครับ

รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

บัญชีแสดงสัญญา

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เบอร์โทรศัพท์

e-mail (หากมี)

เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม ลงทะเบียน

เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงไทย

การไฟฟ้านครหลวงไทยลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี

ส่วนลดค่าไฟฟ้า และส่วนลดค่าน้ำประปาสิทธิ์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินคืนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

อ้างอิงสิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเพจไทยคู่ฟ้า