เปิดชั้นตอน ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนม.33 ม.39 ม.40

ในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ต้องยอมรับว่าหลายคนได้รับผลกระทบด่านค่าใช้จ่ายกันเยอะจริงๆ สำหรับวินาทีนี้ต้องยอมรับว่ามาตรการต่างๆขอวงรัฐบาล ช่วยได้เยอะจริงๆ ล่าสุด จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม เตรียมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ ศคบ. ให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มใน 13 จังหวัดนั้น ซึ่งก็มีกลุ่มผู้ประกันตนบางคนอาจเกิดข้อสงสัยว่าตนเองเป็นผู้ประกันตนมาตราไหนกันแน่ มีวิธีตรวจสอบการเป็นผู้ประกันตนมาฝากกัน

วิธีตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ว่าเป็นผู้ประกันตนมาตราไหนมีดังนี้

เข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/main/login เพื่อสมัครสมาชิก

 

อ่านรายละเอียดข้องตกลงและความเข้าใจให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลส่วนตัว

-เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

-รหัสผ่าน-ยืนยันรหัสผ่าน

-ชื่อ-นามสกุล

-วันเดือนปีเกิด

-อีเมล

-จากนั้นกดถัดไป

-ยืนยันตัวตนผ่านรหัส OTP จากนั้นกรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือ

-กดปุ่มยืนยันตัวตน

-การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

หลังจากที่ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิประกันสังคมเสร็จแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ด้วยการกรอกรหัสผู้ใช้งาน (เลขบัตรประจำตัวประชาชน) และรหัสผ่านที่ได้สมัครไว้ตั้งแต่ขั้นต้นเพื่อเข้าสู่ระบบ

ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ประกันตนทั้งรายละเอียดผู้ประกันตน พร้อมกับระบุว่าผู้ใช้งานเป็นผู้ประกันตนมาตราใด เช่น ในรูปดังกล่าวเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม ที่เลือกจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท

เตรียมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ ศคบ.

เตรียมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ ศคบ.