เปิดตลาดลงวูป ราคาทองวันนี้มาแล้ว

หลายๆคนยังคงจับตาต่อเนื่องเกี่ยวกับราคราทองคำ โดยล่าสุดราคาทองคำโลก Gold spot วันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1902. 50 ดอลล่าสหรัฐต่อออนซ์ โดยราคาทองคำในประเทศไทยจากสมาคมค้าทองแห่งประเทศไทยวันนี้ 26 เมษษยน 2565 ราคาทองคำเปิดตลาดเวลา 09.29 น.ราคาทองคำปรับราคา ลง 200 บ.ส่งผลให้ราคทองคำเปิดตลาดวันนี้

ราคาทองคำ 96.5%

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ 30,650.00

ขายออกบาทละ 30,750.00

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อบาทละ 30,092.60

ขายออกบาทละ 31,250.00

โดยในส่วนของราคาทองคำ 96.5% ย้อนหลังล่าสุดวันนี้

ราคาทองคำ 96.5% ย้อนหลังล่าสุด

ทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำแยกประเภทตามเปอร์เซ็นต์ทองคำมีดังต่อไปนี้

ราคาทองคำแยกประเภทตามเปอร์เซ็นต์ทองคำล่าสุด

ขอขอบคุณสมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย