เปิดพุทธศักราช 2565 ไทยพบผู้ติดเชื้ออีก 3,011 ราย

สำหรับยอดในส่วงนของตรงนี้ต้องบอกว่าเดินทางกันปลอดภัย กินร้อนช้อนกลางเว้ระยะกันด้วย ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ม.ค.65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 3,011 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,716 ราย

ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 96 ราย

ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 57 ราย

ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 142 ราย

ผู้ป่วยสะสม 2,197,583 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หายป่วยกลับบ้าน 3,315 ราย

หายป่วยสะสม 2,144,383 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

ผู้ป่วยกำลังรักษา 32,929 ราย

หมดลม 10 ราย

ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง