เปิดรายชื่อ 10 จังหวัด ที่ได้ฉีดไฟเซอร์ ก่อน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างต่างติดตามและให้ความสนใจกันมาก ต้องบอกว่า ทำถูกต้องที่สุด ทั้งนี้ ความคืบหน้าหลังจากวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกา บริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้กับทางการไทย จำนวน 1,503,450 โดส ก่อนที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปรับเกณฑ์การให้วัคซีนไฟเซอร์ใหม่ แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

โดยให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่ ว ยcv-19 จากการปฏิบัติทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กู้ภัย โดยปรับเกณฑ์สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้วั ค ซี น ให้รับไฟเซอร์ได้ 2 เข็ม และ รับเป็นวั ค ซี นเข็มที่ 2 ได้

ล่าสุดเมื่อวานนี้ ก็มีการแ ชร์หนังสือเรื่องการจัดส่งวั ค ซี นไฟเซอร์

โดยการจัดส่งวั ค ซี นcv-19 ไฟเซอร์ รอบต้นเดือนสิงหาคม 2564 แบ่งกลุ่มกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ด่านหน้าทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยcv-19 จากการปฏิบัติงานทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่ว ยcv-19 จากการปฏิบัติงาน

โดยมีหลักการให้วัคซีน คือ บุคลากรที่ได้รับวั ค ซี นซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 1 เดือน พิจารณาให้วั ค ซี นไฟเซอร์กระตุ้น 1 เข็ม บุคลากรที่ได้รับวั ค ซี นใด ๆ มาแล้วเพียง 1 เข็ม พิจารณาให้วั คซี นไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 บุคลากรที่เคยติดcv-19 และไม่เคยได้รับวัคซีน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม

โดยมีระยะห่างจากวันที่พบการติดอย่างน้อย 1 เดือน ประเภทที่ 2 บุคลากรที่ไม่เคยได้วัคซีนใด ๆ มาก่อน

พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ ทั้งนี้เนื่องจากวัคซีนจะเก็บอยู่ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ได้เพียง 1 เดือน

โดย กระทรวงสาธารณสุข จะส่งวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับผู้รับวัคซีนเข็ม 2 ในกลุ่มเป้าหมายประเภท 2 ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2564 และหากจังหวัดได้ตรวจสอบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ที่มีคุณสมบัติตามกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 1 และ 2 เพิ่มเติม สามารถแจ้งขอรับการสนับสนุนวั ค ซี นเพิ่มเติมได้ที่กรมควบคุมโ ร ค

ซึ่งเอกสารแผนการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์รอบต้นเดือนสิงหาคม 2564 พบว่า มีวั ค ซี นที่จัดส่งรวม 322,800 โดส แบ่งออกเป็นกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 1 จำนวน 301,200 โดส และกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 2 จำนวน 21,600 โดส กำหนดการจัดส่ง 4-6 สิงหาคมนี้

ขณะที่ 10 จังหวัดแรกที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์มากที่สุด ได้แก่ นครราชสีมา 15,360 โดส, ชลบุรี 12,720 โดส, นนทบุรี 11,280 โดส, สงขลา 10,800 โดส, เชียงใหม่ 10,320 โดส, สมุทรปราการ 10,080 โดส, อุบลราชธานี 10,080 โดส, ขอนแก่น 9,840 โดส, สุราษฎร์ธานี 7,680 โดส, และบุรีรัมย์ 7,200 โดส

ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และระนอง ได้รับการจัดสรรน้อยที่สุด จังหวัดละ 1,200 โดส ส่วนกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการจัดสรร