เปิดรายละเอียดจ่ายเยียวยา2,000ให้นักเรียน

เป็นอีกหนึ่งเรื่อวงราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า เด้กบ้านไหนได้บ้างเช็กเลย ล่าสุด วันที่ 14 ธ.ค.64 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติ

การจ่ายเงินในโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน

และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกสัดกัด

ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ตกหล่นจากการสำรวจรอบแรก

โดยที่ผ่านมา ศธ.ได้ติดตามข้อมูลเด็กที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา จำนวน 2,000 บาท จึงเก็บตัวเลขเด็กทุกสังกัดมาเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติ โดย ครม.อนุมัติเงินจำนวนประมาณ 640 ล้านบาท

เพื่อดำเนินจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียน นักศึกษา หากได้รับเงินมาแล้ว ศธ.จะเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้เร็วที่สุด

ซึ่งกระบวนการจ่ายเงินจะใช้รูปแบบเดิมคือ โอนเงินเข้าบัญชี หรือให้ผู้ปกครองมารับเงินสดที่สถานศึกษา ตามความสะดวกของผู้ปกครอง

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ครม.อนุมัติการเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ประมาณ 13,000 คน ที่ตกหล่นไม่ได้รับการเยียวยาในรอบแรก โดยการเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ สอศ.นี้

จะใช้เกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กำหนด คือ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

โดยลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ต้องจ่ายในส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาทช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 50 ส่วนตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ช่วยเหลืออัตราร้อยละ 30 และตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 10 โดยรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐจะร่วมกันช่วยเหลือเยียวยาในสัดส่วน 6:4

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ทุกกระทรวงไปคิดโครงการ มาเสนอให้ ครม.พิจารณาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

ซึ่งดิฉันได้หารือกับทุกแท่งให้ ศธ.แล้ว เบื้องต้นอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด หากได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง” น.ส.ตรีนุช กล่าว