เปิดรายละเอียด อนุมัติจ้างเด็กจบใหม่ ให้เงินเดือน 18,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามโดยเฉพาะ นักศึกษาจบใหม่หลายคนต้องขอบคุณรัฐบาลเพราะช่วงนี้หางานยากส์กันจริงๆ ล่าสุดวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ครม.มีมติเห็นชอบข้อเสนอในการจัดสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 10,000 อัตรา วงเงิน 2,200 ล้านบาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โดยจุดประสงค์คือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเพิ่มโอกาสการจ้างงานและผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยระบบพนักงานราชการ โดยจะเป็นรับคนที่จบใหม่ เพื่อจัดสรรเข้าสู่หน่วนงานที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาค

 

ล่าสุด มีการเปิดเผยรายละเอียดของการจ้างงาน มีดังนี้

 

จำนวนคนที่รับ

10,000 อัตรา

หน่วยงานที่รับจัดสรรกำลัง

28 ส่วนราชการ ตั้งแต่ส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติ โดยต้องมีภารกิจสำคัญและเร่งด่วน

ระยะเวลาการจ้างงาน

ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 และไม่มีการต่อสัญญา

เงินเดือนที่ได้รับ

 

18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับ

ยังคงได้เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติ มีประกันสังคม ยกเว้นในส่วนของสิทธิการลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ถูกกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน

ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 และสำนักงาน ก.พ. จะติดตามประเมินผลการดำเนินการรวมถึงผลสัมฤทธิ์การจ้ง เพื่อรายงาน ครม. ให้ทราบต่อไป