เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 เริ่ม 23 ก.ย.-1 ต.ค. นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีสิทธิคงเหลือราว 3.09 ล้านสิทธิ จากกลุ่มที่ไม่ได้มีการใช้จ่ายสิทธิครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ 14 วัน

โดยกระทรวงการคลังจะนำสิทธิคงเหลือดังกล่าวมาเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65 จนถึงวันเสาร์ที่ 1 ต.ค. 65 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น.

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 มีดังนี้

ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและมีบัตรประจำตัวประชาชน

ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3

ไม่เคยถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่นๆ ของรัฐ ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรอบใหม่นี้ได้ ทั้งผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ และประชาชนที่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 และได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตรา 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ เหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้ ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 65 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 65 ระหว่างเวลา 06.00 น.- 22.59 น