เปิดลงทะเบียนจอง ชิโณฟๅร์ม อีกครั้ง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตามตรงนี้ต้องบอกว่า ใครยังไม่ได้ลงรบเช็กเลย เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรร วั ค ซี น หลัก สำหรับบุคคลธรรมดา ขอเชิญประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีด วั ค ซี น CV-19 มาก่อน

ลงทะเบียนและจองคิวนัดหมายการฉีด วั ค ซี น CV-19 หลัก AstraZeneca และ Sinovac (เข็มที่ 1) ณ ศูนย์บริการฉีด วั ค ซี น CV-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ

ลงทะเบียนนัดหมายการฉีด วั ค ซี น ผ่านทางเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th/ กำหนดการนัดฉีดตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 เปิดลงทะเบียน วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 9.09 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน (ประมาณ 20,000 ราย)

 

 

เงื่อนไข

1.ผู้ลงทะเบียนต้องระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

2️.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีนโยบายให้ฉีด วั ค ซี น สลับชนิดกัน เนื่องจากเป็น วั ค ซี น ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน

3️.ผู้ลงทะเบียนเข้ารับ วั ค ซี น หลักกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่สามารถเลือกชนิดของ วั ค ซี น ได้ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะให้บริการตามโควต้า วั ค ซี น ที่ได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข

4.ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ และได้วัน-เวลานัดหมายเข้ารับ วั ค ซี น แล้ว กรุณาเตรียม QR Code ที่ได้รับจากระบบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำมาใช้เช็กอินในวันนัดฉีด วั ค ซี น

5️.เข้ารับบริการฉีด วั ค ซี น ได้ที่ ศูนย์บริการฉีด วั ค ซี นCV-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 กรุณามาตรงตามเวลาที่ลงนัด หรือมาก่อนเวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การให้บริการ

 

 

เงื่อนไข

1.ผู้ลงทะเบียนต้องระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

2️.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีนโยบายให้ฉีด วั ค ซี น สลับชนิดกัน เนื่องจากเป็น วั ค ซี น ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน

3️.ผู้ลงทะเบียนเข้ารับ วั ค ซี น หลักกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่สามารถเลือกชนิดของ วั ค ซี น ได้ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะให้บริการตามโควต้า วั ค ซี น ที่ได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข

4.ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ และได้วัน-เวลานัดหมายเข้ารับ วั ค ซี น แล้ว กรุณาเตรียม QR Code ที่ได้รับจากระบบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำมาใช้เช็กอินในวันนัดฉีด วั ค ซี น

5️.เข้ารับบริการฉีด วั ค ซี น ได้ที่ ศูนย์บริการฉีด วั ค ซี นCV-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 กรุณามาตรงตามเวลาที่ลงนัด หรือมาก่อนเวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การให้บริการ