เปิดวิธีเช็กเงินประกันราคาข้าว ไม่ต้องไปตู้ ATM

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนทั้งประเทศต้องบอกว่าเฮสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียว ข่าวดีมากๆสำหรับชาวเกษตรกร ยังคงติดตาม เงินประกันรายได้เกษตรกร ตรวจสอบ ธ.ก.ส. ประกาศล่าสุด นัดวันโอน รอรับเงินส่วนต่างราคา ใครยังไม่ได้รีบอัพเดท ตามที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ให้ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ เงินประกันราคาข้าว และเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราปีการผลิต 2564/2565 ทั้งในส่วนของการประกันรายได้และมาตรการคู่ขนานวงเงินรวมประมาณ 1.41 แสนล้านบาท วานนี้ โดยเป็น เงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/2565 เพิ่มเติม อีก 7.6 หมื่นล้านบาท ทำให้เกษตรกรชาวนาติดตามว่า จะได้เงินโอนเข้าบัญชีวันไหน

 

ล่าสุด ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ประกาศเดินหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/2565 ระบุขั้นตอนดังนี้

30 พ.ย. 64 ครม. อนุมัติเห็นชอบ

1 ธ.ค. 64 ประมวลผลข้อมูล เพื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝาก

3 ธ.ค. 64 กรรมการ ธ.ก.ส. ให้ความเห็นชอบ

3 ธ.ค. 64 เตรียมการโอนเงิน หลังจากมีมติเห็นชอบ จากคณะกรรมการ ธ.ก.ส. วันที่ 7-8 ธ.ค. 64 โอนเงินสําหรับ

งวดที่ 1-7 วันที่ 9 ธ.ค. 64 โอนเงินสําหรับงวดที่ 8

7-9 ธ.ค. 64 ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ของเกษตรกรตามโครงการ

ตรวจสอบ เงินประกันราคาและช่วยเหลือเกษตรกร ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ได้ที่นี่ เข้าสู่เวบไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ตรวจสอบข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเวบไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้